My Actifit Report Card: February 15 2021

in Actifit2 months ago (edited)

Dobrý večer s Actifitem. Pokračuji ve svém miniprojektu. Tedy ve psani o pozoruhodnostech jedné pražské ulice, a to ulice Zenklovy.
20210211_141138.jpg
Nedávno tu vlála tanzanijská vlajka, @pavelsku dnes přišel s modlícími tibetskými vlajkami… Tak kromě očekávaných českých vlajek vlaje na Zenklově ulici jediná exotika. Vlajka Tibetu.

Co tam dělá? Někde si Potala své centrum zřídit musela. Tak proč ne zrovna na Horově náměstí, kudy prochází Zenklova ulice?

Potala. O něčem rozhoduje Pentagon, o něčem Bílý dům. Jiné věci řeší Kreml. U nás za něco odpovídá třeba Hrad, nebo Strakova akademie, či Kramářova vila. V Osmanské říši zase rozhodovala Vysoká porta. A Potala je dalajlámův palác v Lhase. Jako by něco řídilo sídlo a ne instituce v ní usazené…

Učeně se tomu říká synekdocha a je to zvláštní forma metonymie. Ale nechci tu vykládat literární teorii… Celek je zastupován nějakou jeho částí. Třeba právě jeho sídlem...
Potala… Kulturní centrum? Ambasáda exilové vlády? Kde začíná jedno a končí druhé? S Řádem maltézských rytířů řádné diplomatické vztahy udržujeme. S dalajlámovou vládou asi ne… I když nevím.

Na světě je asi 200 mezinárodně plně uznaných států. A pak tu máme „taky státy“. Taiwan. Tibet. Abcházkou republiku, Severoosetinskou republiku, Tureckou kyperskou republiku, Doněckou republiku, Podněsterskou republiku, Kosovskou republiku… Někdo je uznává, někdo ne. Někoho znává třeba jen jeden stát. A někoho neuznává právě jen jeden stát…

Taková sobecká vsuvka. Vydávají tyhle země známky a mince? I pamětní? Tak mě napadá… Ale o tom v jiném článku.

Nechci řešit, jak se má tibetské obyvatelstvo v komunistické Číně. Taky pro srovnání nevím, jak by se mělo v absolutistické středověké lamaistické teokracii, že? Toliko jsem si vyhledal, že významným sponzorem Potaly je Pražská teplárenská. A už jsem se ani nedíval, jaká je tam struktura akcionářů…

Zkrátka na Zenklově ulici celoročně vlaje tibetská vlajka. Tečka.

This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


18066
Daily Activity, Photowalking, Walking

Sort:  

!BEER

!BEER
Dalším ne široce uznaným státem je Liberland na dunajském ostrově, vyhlášený Vítem Jedličkou. Liberland má mimochodem účet na Hive.


Hey @krakonos, here is a little bit of BEER from @hairyfairy for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking your BEER.

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 276.375 AFIT tokens for your effort in reaching 18066 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 27.34% upvote via @actifit account. 25.00% of this upvote value is a result of an exchange transaction you performed for 200 AFIT tokens !

The following boosts were applied to your post:
Water Bottle - L1
+ 5 AFIT
Water Bottle - L2
+ 10 AFIT
Running Shoes - L1
+ 10 AFIT
Running Shoes - L2
+ 15 AFIT
Water Bottle - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L4
+ 25 AFIT
Water Bottle - L4
+ 35 AFIT
Running Shoes - L5
+ 30 AFIT
Water Bottle - L5
+ 45 AFIT
Boosts increased your AFIT earnings by 215.0000 AFIT
Actifit rewards and upvotes are based on your: - User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX. - Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Hive Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

!BEER
za použití #aroundworld


Hey @krakonos, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking your BEER.