My Actifit Report Card: February 17 2021

in Actifit3 months ago (edited)

Dobrý večer s Actifitem. Pokračuji v procházce po Zenklově ulici. Tentokrát jsem se podíval výš...
20210211_141806.jpg
Jsme na tramvajové zastávce U Kříže. Některé domy chátrají a jiné se zrovna stavějí. Některé se opravují... Nad některými opravami a rekonstrukcemi se srdce směje. A nad některými... No, posuďte sami.
Na téhle rekonstrukci se mi samozřjmě nelíbí přilepení "moderního", spíš módního, patra na předměstský činžák z peřelomu 19. a 20.století. Taky plastová okna a barevnost fasády, předimenzované, necitlivé poutače... Vlastně je to celé hrozné.
Proti gustu jistě žádný dišputát. Ale tohle není na ohlášení, tohle je na schválení stavebním úřadem. Staticky to asi vyhovuje, ale esteticky...
Já nevím. Onehdá jsem se brouzdal Janovem. Tím v Itálii. Nevěřícně jsem zůstal stát před jedním z domů. Mimochodem vykřičeným...
Ze země vykukovalo patro předřímské, nejspíš etruské. Pak jedno římské, románské, dvě renesanční, barokní, klasicistní... beton brutal na vršku. Mankote! A přitom mě to nerušilo. Ta stavba vznikala postupně dva a půl tisíce let... Asi to bylo tím. Vypadalo to tak nějak malebně, organicky. Na tu ulici se ta podivnost hodila, zapadala tam.
Zato to na fotografii... Co budovaly generace, to dokáže spolehlivě za rok zhyzdit jeden zbohatlický debil! Což teda neplatí jen v architektuře...

This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


7525
Daily Activity

Sort:  

No to je ale paskvil...
!WINE


Congratulations, @mcmira1 You Successfully Shared 0.100 WINE With @krakonos.
You Earned 0.100 WINE As Curation Reward.
You Utilized 1/1 Successful Calls.

wine-greeting


WINE Current Market Price : 1.300 HIVE

!BEER
za použití #aroundworld


Hey @krakonos, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking your BEER.

!WINE
!BEER

Congratulations @krakonos! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You got more than 18500 replies.
Your next target is to reach 19000 replies.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

Hive Tour Update - Advanced posting
Valentine's day challenge - Give a badge to your beloved!

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 261.875 AFIT tokens for your effort in reaching 7525 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 2.57% upvote via @actifit account.

The following boosts were applied to your post:
Water Bottle - L1
+ 5 AFIT
Water Bottle - L2
+ 10 AFIT
Running Shoes - L1
+ 10 AFIT
Running Shoes - L2
+ 15 AFIT
Water Bottle - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L4
+ 25 AFIT
Water Bottle - L4
+ 35 AFIT
Running Shoes - L5
+ 30 AFIT
Water Bottle - L5
+ 45 AFIT
Boosts increased your AFIT earnings by 215.0000 AFIT
Actifit rewards and upvotes are based on your: - User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX. - Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Hive Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial