My Actifit Report Card: February 21 2021

in Actifit3 months ago (edited)

Dobrý večer s Actitem. Vytáhli jsme letos poprvé kola. Syn z toho svého, Bohu žel, vyrostl. Bolí ho logicky záda. Takže budu muset koupit nové...
Fotka opět ze Zenklovy ulice. Katolická misie... Konkrétně řádu Misionářek lásky. Zakladatelkou sestra Tereza. Od roku 2016 už v katolické církvi svatá.
20210219_133521.jpg
Sestry jsou v hojné míře Indky. Je to pro mě takové zvláštní, že se k nám jezdí indické řeholnice starat o naše bezdomovce. No tak chudí jsou všude a všude potřebují péči a modlitbu... Ale mám takový neodbytný pocit, že indičtí chudí jsou nesrovnatelně chudší než naši chudí...

This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


7871
Cycling, Daily Activity, Play with kids/grand kids

Sort:  

Možná jsou indičtí chudí alergičtí na křesťany, tak si založili misii u nás.
!BEER
za použití #aroundworld

No, něco pravdy na tom být může... Náhodou můj pastor každoročně jezdí na misii do Indie. Tvrdí, že tamní hidnuističtí fundamentalisté si nezadají s islámskými. No, on je zas křesťanský fundamentalista. To se tak nějak u pastora očekává.

Jsem zvědavý, na co zajde svět dříve. Jestli na politickou blbost nebo náboženskou nesnášenlivost.

Možná, že na nedostatek potravin a energie. Utěšuje mě, že se toho ale pravděpodobně nedožiju.

Nedostatek potravin a energie je odnož politické blbosti


Hey @krakonos, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking your BEER.

Congratulations @krakonos! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You have been a buzzy bee and published a post every day of the week

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Check out the last post from @hivebuzz:

Hive Tour Update - Communities

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 260.875 AFIT tokens for your effort in reaching 7871 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 26.64% upvote via @actifit account. 25.00% of this upvote value is a result of an exchange transaction you performed for 200 AFIT tokens !

The following boosts were applied to your post:
Water Bottle - L1
+ 5 AFIT
Water Bottle - L2
+ 10 AFIT
Running Shoes - L1
+ 10 AFIT
Running Shoes - L2
+ 15 AFIT
Water Bottle - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L4
+ 25 AFIT
Water Bottle - L4
+ 35 AFIT
Running Shoes - L5
+ 30 AFIT
Water Bottle - L5
+ 45 AFIT
Boosts increased your AFIT earnings by 215.0000 AFIT
Actifit rewards and upvotes are based on your: - User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX. - Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Hive Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial