My Actifit Report Card: June 9 2021

in Actifit2 months ago (edited)

Google Translator´s English:
Good evening with Actifit. Today I was vaccinated with the 2nd dose of covid vaccine. I should save myself. I was sick for 36 hours after the first dose.

But I followed the 18th-century medical advice.
Patient: "What should I do if I see signs of plague?"
Doctor: "Go dig a grave immediately. You won't have the strength in a quarter of an hour!"

So I tried to do as much as I could before I got sick. So I have more steps than usual ... But I was enough! The cold with me is only starting to break with me. And I'm almost done two days in advance.

Česky: Dobrý večer s Actifitem. Dnes jsem byl očkován 2. dávkou vakcíny proti covidu. Měl bych se šetřit. Po 1. dávce mi bylo špatně 36 hodin.

Ale řídil jsem se spíše lékařskou radou z 18.století.
Pacient:"Co mám dělat, když na sobě pozoruji příznaky moru?"
Lékař:"Jděte si okamžitě vykopat hrob. Za čtvrt hodiny už na to nebudete mít sílu!"

Takže jsem se snažil toho co nejvíc stačit, než mi začne být špatně. Tudíž mám i víc kroků než obvykle... Ale stačil jsem to! Zimnice se mnou začíná lomcovat teprve teď. A já mám skoro všechnio na dva dny dopředu hotovo.


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


16885
Daily Activity

Sort:  

Naštěstí tohle po mně zatím nikdo nechce. A až to budou chtít, tak mají smůlu.
!BEER


Hey @krakonos, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Do you want to win SOME BEER together with your friends and draw the BEERKING.

U mě trvala zimnice chvilku. A pak pár hodin pocit, že se o mě něco pokouší. Druhý den už je to ok. Tak ať to máš v pohodě.
!BEER


Hey @krakonos, here is a little bit of BEER from @jjprac for you. Enjoy it!

Did you know that you can use BEER at dCity game to **buy dCity NFT cards** to rule the world.

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 288.5013 AFIT tokens for your effort in reaching 16885 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 2.55% upvote via @actifit account.

The following boosts were applied to your post:
Friend Boost - L2
+ 12 % AFIT
Thanks to your friend @browery
+ 5 % AFIT
Thanks to your friend @browery
Friend Boost - L3
+ 15 % AFIT
Thanks to your friend @browery
+ 10 % AFIT
Thanks to your friend @browery
Running Shoes - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L4
+ 25 AFIT
Running Shoes - L2
+ 15 AFIT
Water Bottle - L4
+ 35 AFIT
Running Shoes - L5
+ 30 AFIT
Water Bottle - L5
+ 45 AFIT
Water Bottle - L1
+ 5 AFIT
Running Shoes - L1
+ 10 AFIT
Water Bottle - L2
+ 10 AFIT
Water Bottle - L3
+ 20 AFIT
Boosts increased your AFIT earnings by 230.6263 AFIT
Actifit rewards and upvotes are based on your: - User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX. - Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Hive Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial