You are viewing a single comment's thread from:

RE: Ciężko jakoś

in Actifit3 months ago

Widocznie dopadła Ciebie i @sk1920 złośliwość elektroniki, zdarza się ;)
Chwytaj !BEER i do roboty :) !ENGAGE30