You are viewing a single comment's thread from:

RE: My Actifit Appeal and Report Card: February 19 2021

in Actifit3 months ago

To włożyłeś kij w mrowisko tfuuu w krecią kopę . Ciekawe jak ta mapa wygląda;)

Sort:  

No właśnie się zastanawiałem, więc więc postanowiłem wywołać kreta z lasu

!BEER