You are viewing a single comment's thread from:

RE: Cycling to park Mineralni bani 🚴‍♀️

in Actifit2 months ago

Веднъж имах възможността да се отбия в Метълхед, но за мой огромен късмет точно тогава не работеха, по незнайно какви причини... 😁 да се надяваме, че следващия път няма да е така.

Sort:  

Дано следващият път когато ги посетите да е отворено 👍🙂