My Actifit Report Card: April 10 2021

in Actifit28 days ago

Na dziś wystarczy.

Rywalizacja w Actifit jest fajna , ale ważniejszy dla mnie jest mój plan powrotu do treningów biegowych.

Dzisiejszy dzień był przeznaczony na regenerację, więc - zgodnie z planem - nie wykonałem treningu biegowego (choć mógłbym, bo po wczorajszym bieganiu czuję się bardzo dobrze).

Tym samym oddaję poniekąd wygraną walkowerem, ale trzymam się założonego planu, i nie przesadzam z treningami (tak jak to było w lutym, po czym cały marzec straciłem lecząc kontuzję).

Dziś z rana poszliśmy ze znajomymi w góry. Nie był to jednak trening z dużym tempem i wysokim obciążeniem, tylko totalnie lightowy spacer z rodzinami, bez niepotrzebnej wspinaczki i bez pośpiechu.

Pogoda dopisała, i cudownie odpocząłem.

Jutro bieganie.
This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


21819
Daily Activity, Hiking, Photowalking

Sort:  

Congratulations @ptaku! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 65000 upvotes.
Your next target is to reach 70000 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!

Nie mów hop z tym walkowerem, bo nie wiem czy będzie mi się chciało chodzić przez godzinę po mieszkaniu :D

Odpuść i jutro powalczymy 😎

Choćbym miał ścieżkę na kafelkach wydeptać to nie odpuszczam :)
!BEER

Sorry, out of BEER, please retry later...

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 102.2117 AFIT tokens for your effort in reaching 21819 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 25.54% upvote via @actifit account. 25.00% of this upvote value is a result of an exchange transaction you performed for 200 AFIT tokens !

The following boosts were applied to your post:
Friend Ranker - L1
+ 1 User Rank
Thanks to your friend @browery
Friend Ranker - L2
+ 1.5 User Rank
Thanks to your friend @browery
Friend Ranker - L3
+ 2 User Rank
Thanks to your friend @browery
Friend Ranker - L4
+ 2.5 User Rank
Thanks to your friend @browery
Friend Ranker - L5
+ 3 User Rank
Thanks to your friend @browery
Friend Boost - L1
+ 10 % AFIT
Thanks to your friend @browery
Friend Boost - L2
+ 12 % AFIT
Thanks to your friend @browery
+ 5 % AFIT
Thanks to your friend @browery
Friend Boost - L3
+ 15 % AFIT
Thanks to your friend @browery
+ 10 % AFIT
Thanks to your friend @browery
Friend Boost - L4
+ 16 % AFIT
Thanks to your friend @browery
+ 12 % AFIT
Thanks to your friend @browery
Boosts increased your AFIT earnings by 35.4067 AFIT
Actifit rewards and upvotes are based on your: - User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX. - Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Hive Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

!BEER
używając #aroundworld


Hey @ptaku, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking your BEER.