My Actifit Report Card: April 26 2021

in Actifit2 months ago

Sezon rowerowy uważam za otwarty.

Co prawda czapkę, rękawiczki, i kurtkę trzeba założyć, ale młody nie odpuszcza.

Teraz tylko czekamy na ciepło. Ja się pytam - gdzie jest słońce? 😉

Przy okazji odpowiem koledze @sk1920 -

Z podstawowym serwisem rowerowym radzę sobie sam, a jeśli jest coś trudniejszego, to mam dwa serwisy rowerowy w odległości do 15 km.

Co do terenów, w jakich będziemy jeździli, to będą to zapewne asfaltowe i gruntowe ścieżki. Ja mam opony typowo na asfalt, a w rowerze młodego są balony z bieżnikiem w teren, ale wiesz co siedzi w głowie dzieciaka - grunt by dobrze wyglądało 😆
This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


15190
Cycling, Daily Activity

Sort:  

Sam na komunie dostałem górala i jeździłem nim jak głupi, ale wtedy były inne czasy, do wyboru był składak, szosa albo góral.
Teraz widzę, żeby dobierać rower do swoich realnych potrzeb. A i w ogóle nie słuchać poj... You tuberow którzy proponują szosę na dojazdy do pracy za 6k 🤷‍♂️

Congratulations @ptaku! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You have been a buzzy bee and published a post every day of the week

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 61.68 AFIT tokens for your effort in reaching 15190 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 25.36% upvote via @actifit account. 25.00% of this upvote value is a result of an exchange transaction you performed for 200 AFIT tokens !


Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Hive Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial