Postraszyło wzrostami na sieci FANTOM 😉 : August 30 2021

avatar

Ucieszyłem się, gdy token SPIRIT wystrzelił jak z procy.

Problem pojawił się, gdy chciałem wyjąć wkład z lekkim zyskiem.

Okazało się, że sieć FANTOM jest tak przeciążona, że mimo kilkukrotnej próby swapu, nie udało mi się wyjść do stabli.

W sumie nie dziwię się zapchaniu sieci. Po takich wzrostach każdy chciał coś sprzedać.

Sam coin FANTOM też ładnie poszedł w górę.

Coin FANTOM jest mi jednak potrzebny do opłat transakcyjnych na sieci FANTOM, a zarobek rzędu kilkudziesięciu procent, przy inwestycji rzędu kilkunastu dolarów, nic mi nie daje, więc coin FANTOM poczeka jeszcze na swoje lepsze dni.

Często zdaża się, że coiny "sieciowe", jak choćby BNB, szczególnie na początku swej drogi, bujają się w niskich cenach.

Moim zdaniem warto zainwestować kilka $, kupić kilkadziesiąt sztuk i poczekać.

Jeśli tylko sieć wzbudzi zainteresowanie, i przyciągnie inwestorów, to zysk jest gwarantowany.

W przysłowiowym "międzyczasie" można sobie takie coiny zastejkować (zazwyczaj dexy na danej sieci dają możliwość stake'ingu), i zbierać procenty w oczekiwaniu na wzrost ceny coina.This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


12264
Chasing Pokemons, Daily Activity, Walking0
0
0.000
2 comments
avatar

Congratulations @ptaku! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You have been a buzzy bee and published a post every day of the week.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Check out the last post from @hivebuzz:

Introducing the Hive Power Up Month - Let's grow every day!
Hive Power Up Day - September 1st 2021 - Hive Power Delegation
0
0
0.000
avatar

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 69.4425 AFIT tokens for your effort in reaching 12264 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 25.40% upvote via @actifit account. 25.00% of this upvote value is a result of an exchange transaction you performed for 200 AFIT tokens !


Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Hive Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

0
0
0.000