Kontent

in Actifit2 months ago (edited)

Zupełnie na luzie.
Z dowolnością czasu pracy.

Wyjeżdżałem dwa razy. Pierwszy raz jeździłem 2,5h i zarobiłem 67 złotych a potem jeszcze pojeździłem niecałe 2h i w sumie wyszło 115 zł.

Wiele razy odrzucałem niepasujące mi zlecenia. Miało być przyjemnie.
Było.


10-piętro bloku przy ulicy Wita Stwosza. Po prawej Uniwersytet Gdański. Widok na starą Oliwę z nową tkanką-rakietą. Podobno w weekend na górze tego szkloka była jakaś gala mordobicia

Opera Zrzut ekranu_2021-04-26_210407_docs.google.com.png


Mapa
This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


15298
Cycling, Daily Activity

Sort:  

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 74.3425 AFIT tokens for your effort in reaching 15298 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 1.43% upvote via @actifit account.

The following boosts were applied to your post:
Friend Boost - L3
+ 15 % AFIT
Thanks to your friend @browery
+ 10 % AFIT
Thanks to your friend @browery
Friend Boost - L4
+ 16 % AFIT
Thanks to your friend @browery
+ 12 % AFIT
Thanks to your friend @browery
Boosts increased your AFIT earnings by 17.5925 AFIT
Actifit rewards and upvotes are based on your: - User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX. - Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Hive Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial