My Actifit Report Card: June 20 2021

in Actifit3 months ago

EN-PL

The best event crashers crossover episode!

No więc błąd @merthin a polegał na tym, że nie wiedział z czym się to wiąże. Zaprosił nas na wspólną wycieczkę zagraniczną. Pytanie o trasę do wózków w ogóle go nie spostponowało. @asia-pl potwierdziła na FB zainteresowanie wydarzeniem i zauważyli to nasi znajomi. Skończyło się na tym, że krajoznawcza wycieczka @merthin'a po Czeladzi przerodziła się w festiwal okazań bombelków. Na całe szczęście udało nam się wyciągnąć z organizatora trochę ciekawostek i informacji o Czeladzi. Mamy nadzieję zze mimo wszystko, nie rozregulowaliśmy planu wycieczki za bardzo😂 Dzięki za wycieczkę!

EN

Well, @merthin's mistake started at the very beginning as he didn't know what will turn out of his event. He invited us to a joint walking trip. Our question about the route is good for stroller did not make him curious. And then @asia-pl pressed the button on FB that she's interested in the event which interested our friends. The final effect was, the walking trip turned into a festival of moppet showing. Fortunately we still were able to get some info and trivia out of organiser about Czeladź. We just hope we didn't distort your trio plan, too much 🤪 Thanks for the trip!

@bucipuci 😉 another catch


➡ Download Аctifit mobile App
➡ Start your activity. Reach a minimum of 5,000 activity count.
➡ Post via App to the Hive blockchain, and get rewarded!

create hive blockchain account

Care to join Hive? Sign up free here!


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


22263
Daily Activity, Walking

Sort:  

Ładne miasto. Ładny właz :-). Fajny występ :-)
!BEER
używając #aroundtheworld
!LUV1
za właz :-)

Było super. Aczkolwiek tematy pieluszkowe są mi obce, miło było poznać nowe pokolenie przyszłych Włóczykijów :-)

Oh wow keep enjoying the event... thanks for sharing you are doing well

Congratulations @sk1920! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You have been a buzzy bee and published a post every day of the week

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 370.5613 AFIT tokens for your effort in reaching 22263 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 27.11% upvote via @actifit account. 25.00% of this upvote value is a result of an exchange transaction you performed for 200 AFIT tokens !

The following boosts were applied to your post:
Rank Bag - L2
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L4
+ 11 % User Rank
Rank Bag - L5
+ 13 % User Rank
Rank Bag - L3
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L1
+ 10 % User Rank
Protein Shake - L1
+ 15 % AFIT
Protein Shake - L3
+ 15 % AFIT
Protein Shake - L4
+ 16 % AFIT
Protein Shake - L5
+ 18 % AFIT
Protein Shake - L2
+ 15 % AFIT
Friend Boost - L4
+ 16 % AFIT
Thanks to your friend @browery
+ 12 % AFIT
Thanks to your friend @browery
Running Shoes - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L4
+ 25 AFIT
Water Bottle - L4
+ 35 AFIT
Running Shoes - L5
+ 30 AFIT
Water Bottle - L5
+ 45 AFIT
Water Bottle - L2
+ 10 AFIT
Running Shoes - L1
+ 10 AFIT
Water Bottle - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L2
+ 15 AFIT
... and 1 other gadgets.
Boosts increased your AFIT earnings by 290.7863 AFIT
Actifit rewards and upvotes are based on your: - User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX. - Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

@sk1920, you were given LUV from @bucipuci. About LUV: https://peakd.com/@luvshares


Hey @sk1920, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking your BEER.