You are viewing a single comment's thread from:

RE: Fatass Journal... #719, czyli rowerem po okolicy i coś jeszcze

in Actifit11 months ago

Jak człowiek mało wie o Mazurach. Kolejny post, który wyrywa z butów 👍

Sort:  

Zgadzam się w 100%.

To wszystko przez teścia, dzięki niemu ja również odkrywam Mazury Zachodnie