You are viewing a single comment's thread from:

RE: My Actifit Report Card: February 17 2021

in Actifit2 months ago

И ние чакаме да се позатопли 🤗. Поздрави от морето Дамян 🙂

Sort:  

Благодаря :) Бяхме планирали едно бавно фото-пътуване от Резово до Дуранкулак, ама пусти Ковид... Дано стане скоро :)