Neděle

in Actifit2 months ago

Kombinace hezkého počasí a otevřených restauračních zařízení dělá své. Podařilo se mi potkat několik rázně pochodujících opilců. Ne společně, ale jednotlivě. Naštěstí mi žádný z nich nezkřížil cestu.
Za to benešovské policii nějaký problematický občan cestu zkřížil. Jak to dopadlo, nevím. Měl jsem už čas odjezdu.

Na hlavní dopravní tepně do jihočeské metropole si dneska někteří dali plechovou pusu. Záchranku jsem neviděl, tak asi jen plechy. Budiž to snad ponaučením pro toho co chtěl předjíždět na plné čáře u Olbramovic.

https://benesovsky.denik.cz/nehody/obrazem-nehoda-blokovala-tah-z-prahy-do-budejovic-20210606.html


FitBitLogo.png_This report was published via Actifit app ([Android](https://bit.ly/actifit-app) | [iOS](https://bit.ly/actifit-ios)). Check out the original version [here on actifit.io](https://actifit.io/@xlisto/actifit-xlisto-20210606t184645908z)_


6574
Daily Activity, Moving Around Office, Walking
Height
182.0 cm
Weight
97.0 kg
Body Fat
%
Waist
cm
Thighs
cm
Chest
cm
Sort:  

!LUV

Congratulations @xlisto! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 600 posts.
Your next target is to reach 650 posts.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

Feedback from the June 1st Hive Power Up Day
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 99.895 AFIT tokens for your effort in reaching 6574 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 1.50% upvote via @actifit account.

The following boosts were applied to your post:
Running Shoes - L4
+ 25 AFIT
Water Bottle - L4
+ 35 AFIT
Boosts increased your AFIT earnings by 60.0000 AFIT
Actifit rewards and upvotes are based on your: - User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX. - Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Hive Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

@xlisto, you were given LUV from @krakonos. About: https://peakd.com/@luvshares

!BEER


Hey @xlisto, here is a little bit of BEER from @jjprac for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking your BEER.