Automat

in Actifit2 months ago

Máte taky někdy pocit, že jste jako automat na kafe někde v rohu. Ten je taky středem zájmu, když někdo chce horký kafe. A když nikdo nic nepotřebuje, ani servisák si ho nevšimne. Dokud nedoslouží, pak jej jednoduše frknou do sběru.

Mám to podobně. Ráno vstát, zapnout se. Po celý den rutinní automatická činnost. Vypnout se večer. Dokud nepřijde důchod, pak už bude jen cesta do sběru.

Aspoň to pro dnešek vyneslo několik kroků k tomu.


FitBitLogo.png_This report was published via Actifit app ([Android](https://bit.ly/actifit-app) | [iOS](https://bit.ly/actifit-ios)). Check out the original version [here on actifit.io](https://actifit.io/@xlisto/actifit-xlisto-20210607t191859019z)_


7980
Daily Activity, Gardening, Moving Around Office, Walking
Height
182.0 cm
Weight
97.0 kg
Body Fat
%
Waist
cm
Thighs
cm
Chest
cm
Sort:  

Až jednou budou rroboticky řízené autobusy, tak už to nebude ono.
Robot těžko prohodí se starou paní na vesnici vlídné slovo a pomůže jí s chodítkem dovnitř...
Člověk si mnohdy připadá v práci jako kolečko nějakého stroje.
Ale lidství alespoň občas vykoukne na povrch ;-)

!BEER
!LUV

Občas jsem odnášel tašky nákupu až několik desítek metrů od zastávky.

O tom, jaký stroje budou jezdit, budou rozhodovat ti, kteří autobusem nikdy nejezdí.

!BEER !LUV

!BEER

@jjprac, you were given LUV from @xlisto. About: https://peakd.com/@luvshares


Hey @jjprac, here is a little bit of BEER from @xlisto for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking your BEER.

Congratulations @xlisto! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You have been a buzzy bee and published a post every day of the week

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Check out the last post from @hivebuzz:

Feedback from the June 1st Hive Power Up Day
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!

Hey @xlisto, here is a little bit of BEER from @jjprac for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking your BEER.

@xlisto, you were given LUV from @jjprac. About: https://peakd.com/@luvshares

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 43.645 AFIT tokens for your effort in reaching 7980 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 1.21% upvote via @actifit account.

Boosts increased your AFIT earnings by 0.0000 AFIT

Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Hive Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial