Daily Raport... [PL] aplikacja się zawiesiła / [EN] app has been hanged

in actifit •  8 months ago 
Spełnił się dziś koszmar każdego użytkownika aplikacji Actifit, aplikacja się zawiesiła przed bieganiem, a ja tego nie zauważyłem. Zorientowałem się dopiero kiedy wróciłem pod halę i skończyłem biegać. Można by powiedzieć ponad 8 kilometrów biegu "psu w dupę", ale przecież nie chodzi w tym wszystkim w zliczaniu kroków na aplikacji Actifit, dużo ważniejsze jest że mogłem się poruszać i aktywnie spędzić swoją przerwę w pracy.

ENG Today the nightmare of every user of Actifit application was fulfilled, the application was suspended before running, and I didn't notice it. I realized only when I came back to the gym while I finished running. You could say over 8 kilometers of running "in the trash", but it's not about counting the steps on the application Actifit, much more important is that I could move and actively spend my break at work.

DSC_1363.JPG

Tak jak wczoraj zapowiedziałem, dziś również w czasie przerwy na lunch wyszedłem pobiegać. Pogoda była dużo lepsza niż wczoraj, dodatkowo na trasie mijałem wielu biegaczy, bo dziś rozgrywany był w czasie lunchu kolejny etap przygotowań do półmaratonu w ramach "Winter Run Series", polega to na tym, że co miesiąc wyznaczana jest trasa po bazie, na której rywalizują uczestnicy przygotowań, za każdym razem dystans jest wydłużany o 2 kilometry, dziś rywalizowano na dystansie 11 kilometrów. Na tyle nie mogłem sobie pozwolić, a na dodatek dowiedziałem się o tym dopiero po fakcie.

ENG As I said yesterday, today I went for run during the lunch break. The weather was much better than yesterday, additionally I was passing many runners on the route, because today during lunch the next stage of preparations for the half-marathon within the "Winter Run Series" was held, The series consists of every month run on the route on the base on which the participants compete, each time the distance is extended by 2 kilometres, today it was third run and they competed on distance of 11 kilometres. I couldn't afford it because of time limitation, and what's more, I learned about it only after the fact.

DSC_1360.JPG

Podobnie jak wczoraj biegłem bez żadnego celu, w zasadzie cel był jeden przebiec ponad osiem kilometrów, bez kontrolowania tętna, biec na około 80% swoich możliwości. Okazało się, że udało mi się uzyskać jeszcze lepsze średnie tempo niż wczoraj, chociaż po wczorajszym czułem zmęczenie w nogach.

ENG As yesterday I ran without any goal, basically the goal was one run over eight kilometers, without controlling the heart rate, run at about 80% of its capacity. It turned out that I managed to get an even better average pace than yesterday, although after yesterday I felt tired in my legs.

DSC_1361.JPG

screenshotwww.strava.com2019.12.1020_57_10.jpg

screenshotwww.strava.com2019.12.1020_58_17.jpg

My 2019 stats: total distance 5787,26 km (+ 13,39 km)

SportDistanceDifference
Walking2488,98 km(+ 4,95 km)
Cycling2344,40 km
Running902,20 km(+ 8,44 km)
Rowing30,72 km
Elliptical20,96 km

screenshotwww.strava.com2019.12.1020_50_30.jpg
➡ Download @actifit mobile App - From Google Play or From AppStore
➡ Start your activity. Reach a minimum of 5,000 activity count.
➡ Post via App to the Steem blockchain, and get rewarded!


Current Actifit User Rank:
55.00 (+1.08)
Current AFIT Balance:
73502,541
Current AFITX Balance:
10,831

Don't stop me now! Keep going!5975
Jogging, Running, Walking

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

No nic nie zrobisz. Mnie czasem się zdarza, że aplikacja sama się wyłącza i wiem jakie to bywa wkurzające.

I spread Steemit and Steem on Twitter!

https://twitter.com/Pe_A_eM/status/1204523094045540354

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have accordingly been rewarded 164.591 AFIT tokens for your effort in reaching 5975 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received an 1.77% upvote via @actifit account.
The following boosts were applied to your post:

Rank Bag - L2
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L1
+ 10 % User Rank
Protein Shake - L2
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L2
+ 15 % AFIT
Sunglasses - L1
+ 15 % AFIT
+ 1 % SPORTS
Sports Hat - L3
+ 15 % AFIT
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
Sunglasses - L3
+ 15 % AFIT
+ 2 % SPORTS
Sports Hat - L1
+ 15 % AFIT
Water Bottle - L1
+ 5 AFIT
Running Shoes - L1
+ 10 AFIT
Running Shoes - L2
+ 15 AFIT
Water Bottle - L2
+ 10 AFIT
Water Bottle - L3
+ 20 AFIT
Sports Drink - L3
+ 6 % SPORTS
Sports Drink - L2
+ 4.5 % SPORTS
Sunglasses - L1
+ 15 % AFIT
+ 1 % SPORTS
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
Sunglasses - L3
+ 15 % AFIT
+ 2 % SPORTS
Sports Drink - L1
+ 3 % SPORTS
Boosts increased your AFIT earnings by 113.5710 AFIT

Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Steem Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Vote for Actifit as a Witness
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial