Daily Raport... [PL] siedem kilometrów w supermarkecie / [EN] seven kilometres in the supermarket

in actifit •  4 months ago 

DSC_1966.JPG

Cały dzień spędziliśmy na zakupach w niemieckim Akwizgranie. Kiedy zobaczyłem dystans jaki przeszedłem w ciągu dwóch godzin w supermarkecie byłem w szoku. Zegarek z GPS-em pokazał mi przeszło 7 kilometrów, nawet nie spodziewałem się, że tyle kilometrów można zrobić bezwiednie szwendając się w sklepie.

ENG We spent the whole day shopping in Aachen. When I saw the distance I had walked in two hours in the supermarket, I was in shock. The watch with GPS showed me over 7 kilometers, I didn't even expect that so many kilometers can be done unwittingly wandering around in the shop.

DSC_1993.JPG

DSC_2004.JPG

DSC_2008.JPG

Później pojechaliśmy w okolice centrum miasta i poszliśmy jeszcze na spacer po starówce. Przyznam, że po raz pierwszy miałem okazję podziwiać tą piękna starówkę przy tak ładnej pogodzie i w takiej odsłonie. Zazwyczaj skupialiśmy się wyłącznie na zakupach i prawie nigdy nie spacerowaliśmy tak bez celu po stary mieście, a gdy już tak było to zwykle stały tam stragany świątecznego jarmarku. Dlatego dziś wiele miejsc odkrywaliśmy na nowo. Tak fajnie tam było, że wyjeżdżaliśmy dopiero po zmroku. Przy okazji spaceru zrobiłem mnóstwo zdjęć, więc myślę, że niedługo pojawi się jakiś post na #pl-travelfeed, który trochę więcej opowie o tym niezwykłym mieście.

ENG Later we went around the city centre and went for a walk in the Old Town. I must admit that it was the first time I had a chance to admire this beautiful old town in such a nice weather and in such an environment. Usually we focused only on shopping and hardly ever walked around the old town without a purpose, and when we did, there were usually stalls of the Christmas market. That is why today we rediscovered many places. It was so cool there that we didn't leave until after dark.

DSC_2020.JPG

DSC_2026.JPG

DSC_2028.JPG


My 2020 goals:

SportGoalDone%
Walking2000 km85,13 km (+ 16,10 km)4,26 %
Cycling2500 km00
Running1500 km47,06 km3,14 %

screenshotdocs.google.com2020.01.1623_00_01.jpgHow to start your actifit account:

➡ Signup for an actifit/STEEM-account here
➡ Download @actifit mobile App - From Google Play or From AppStore
➡ Start your activity. Reach a minimum of 5,000 activity count.
➡ Join Actifit's community on Discord for discussions and help
➡ Follow @actifit for daily News and Statistics
➡ Read the Official White Paper for further information on the project!
➡ Please vote for @actifit as witness!! The team is doing an excellent job!
➡ Get upvotes from @actifit by posting your daily activities!

It was my Actifit Report #510 Don't stop me now! Keep going!15338
Shopping, Walking

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Nie ukrywam, że bałem się trochę, że z tego lasu nie wyjdziesz :D

GRATULACJE! Twój post został wylosowany w dzisiejszym raporcie Codziennika i w najbliższą niedzielę otrzymasz część puli tokenów Sports!
Liczę na Twoją dalszą aktywność na tagach #polish i #sportstalk. Powodzenia w następnym losowaniu😉 !DERANGED

deranged You just received DERANGED @browery Keep up the great work, view all your tokens at steem-engine.com

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have accordingly been rewarded 278.6144 AFIT tokens for your effort in reaching 15338 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received an 3.70% upvote via @actifit account.
The following boosts were applied to your post:

Rank Bag - L2
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L1
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L3
+ 10 % User Rank
Protein Shake - L2
+ 15 % AFIT
Protein Shake - L3
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L1
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L2
+ 15 % AFIT
Sunglasses - L1
+ 15 % AFIT
+ 1 % SPORTS
Friend Boost - L3
+ 15 % AFIT
+ 10 % AFIT
Sunglasses - L3
+ 15 % AFIT
+ 2 % SPORTS
Protein Shake - L1
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L3
+ 15 % AFIT
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
Friend Boost - L2
+ 12 % AFIT
+ 5 % AFIT
Friend Boost - L1
+ 10 % AFIT
Thanks to your friend @ratelmiodozer
Friend Boost - L2
+ 12 % AFIT
Thanks to your friend @sk1920
+ 5 % AFIT
Thanks to your friend @sk1920
Water Bottle - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L2
+ 15 AFIT
Water Bottle - L1
+ 5 AFIT
Water Bottle - L2
+ 10 AFIT
Running Shoes - L1
+ 10 AFIT
Sports Drink - L1
+ 3 % SPORTS
Sports Drink - L2
+ 4.5 % SPORTS
Sports Drink - L3
+ 6 % SPORTS
Sunglasses - L1
+ 15 % AFIT
+ 1 % SPORTS
Sunglasses - L3
+ 15 % AFIT
+ 2 % SPORTS
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
Boosts increased your AFIT earnings by 205.5944 AFIT

Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Steem Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Vote for Actifit as a Witness
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial