Sak pase?

in #sportstalk8 months ago

Koman nou ye tout moun? Nan ti tanm fe absan an mwen vin konprann yon bagay. Konsistans se pi gwo fòs ki ka mennenw lwen nan lavi a. Ou ka atenn siksèw ak konsistans. Paske si la nati pat konstan nou pa tap jwenn dlo pou nou bwè lè pou n respire, manje pou n manje brèf, nou pa tap egziste.

Fòk nou aprann kenbe konstans nou nan tout aktivite pozitif nap mennen ki ka pote bon fwi.

Sort:  

Any content shared under #sportstalk should be in relation to sports in some fashion or another. Any posts that don’t tie back to our vision will be considered spam and should not be supported. Community Guidelines