Berk"Farfetch"Badur

in #tr4 months ago (edited)

TCL kış mevsiminde FB ile şampiyonluk yaşayan Berk Balkan ligi ekiplerinden teklif aldığını Esporin.com'a açıkladı.

unnamed.jpg

Kaynak.

Berk ilk aldığı teklifde görüşmelerde bulunmuş ancak anlaşma sağlananmamış. 2. teklifi ise başarı alamayacağını düşünerek reddetmiş ve Lig kasmaya devam edeceğini söylüyor. Gelen tekliflere açık..

Beni takip edin

Mid Seson Cup Şampiyon Yazım

TSM yazım

FBespor Ayrılık Yazım

Sort:  

Congratulations @muhammedfit! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 50 upvotes. Your next target is to reach 100 upvotes.

You can view your badges on your board And compare to others on the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @hivebuzz:

Project Activity Update
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!