Fenerbahçe Dünyanın En İyi Koçunu Kaybetti/Fenerbahçe Lost the World's Best Coach ( RED GIANT MAN)

in tr •  2 months ago  (edited)

(TR) Obradovic için söylenecek fazla söz yok. Dünyanın en iyi koçu biz Fenerbahçeliler için hemde Avrupan'nın en iyi koçu kendisi. Biz fenerbahçeliler onunla 2013'te tanıştık ve bu birliktelik tam 7 yıl sürdü.

obra.jpg

Source

(EN) There is not much to say for Obradovic. He is the best coach in the world, and he is the best coach in Europe for Fenerbahce people. We, fenerbahçel, met him in 2013 and this association lasted 7 years.

(TR) Onun için şunları söylemek istiyorum. En başta kendisi olduğu için ve bizi Avrup'nın en iyisi yaptığı için bizi tam beş yıl boyunca üst üste Final Four'a taşıdığı için bize 7 yılda tattırdığı sevinç ve hüzünler için bizi sevip bize değer verdiği için minnetarız .

(EN)That's why I want to say the following. We are grateful that he loved us and valued us for the joy and sorrows he tasted in 7 years, for being himself himself and for making us the best of Europe, for carrying us to the Final Four for five consecutive years.

FB.jpg

Source

(TR) Şimdi söyleyeceklerimden kimse alınmasın ama 2016 yılında Euroleauge'de finalde CSK Moskovay'ya hakemler yüzünden yenildik. O mükemmel hakemler verdikleri kararla hem Fenerbahçe'nin hem de Obra'nın hakkını yediler. Peki sonuç nedir 1 yıl sonra 2016'da yenilen Obra 2017'de bunun acısını çıkarttı. Patronun kim olduğunu tüm avrupaya gösterdi

(EN) No one should be taken from what I have to say now, but in 2016, we lost to CSK Moskovay in the final in Euroleauge because of the referees. Those excellent referees ate the right of both Fenerbahçe and Obra with their decision. So what is the result? Obra, who was defeated in 2016 a year later, suffered this. Showed who the boss is all over Europe

cska.jpg

Source

Şampiyon.jpg

Source

(TR)Obra bize 7 yılda 11 kupa kazandırdı. O kupalar 4 Türkiye ligi, 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 3 Türkiye kupası ve en önemlisi 1 Avrupa şampiyonluğu.

(EN) Obra won us 11 cups in 7 years. It league Turkey Cup 4, 3 President's Cup, Turkey 3, 1 European Cup and the most important championship.

foto.jpg

Source

(TR) 5 yıl Final four'a kaldık. ilk sene yarı finalde Real Madrid'e yenildik. 2.sene finalde CSKA Moskova'ya yenildik. 3. sene finalde Olympiakos'u yendik. 4.sene finalde Real Madrid'e yenildik. 5.sene ise Türkiye tarihinde bir ilk yaşandı. Final Four'da iki Türk takımı eşleşti. Kazanan Anadolu Efes. Ama Obra sayesinde hepsi ona hiç kırgın değilim. Bizi yani Fenerbahçe'yi Fenerbahçe yapan Obradovic'dir

(EN) We stayed in Final four for 5 years. We lost to Real Madrid in the semifinals in the first year. In the final of the 2nd year, we lost to CSKA Moscow. We defeated Olympiacos in the final of the third year. We lost to Real Madrid in the final of the 4th year. The 5th until there was a first in Turkey's history. Two Turkish teams matched in the Final Four. The winner is Anadolu Efes. But thanks to Obra, I am not upset with it all. It is Obradovic who made us, Fenerbahçe, Fenerbahçe.

Kırmızı.jpg

Source

(TR) Obra bizim kapımız sana her zaman açık. Senin o kırmızı yüzünü, senin sinirlenmeni, senin çıldırıp, bağırıp çağırdığını hep hatırlayacağım. Seni seviyorum KIRMIZI DEV ADAM.

(EN) Obra, our door is always open to you. I will always remember your red face, your anger, your madness and yelling. I love you RED GIANT MAN.

Red.jpg

Source

(TR) Fenerbahçe sensin, sende Fenerbahçesin. Saygılarla KIRMIZI DEV ADAM.

(EN) You are Fenerbahce, you are Fenerbahce. Regards, RED GIANT MAN.....

Obradovic Obradovic Obradovic Obradovic Obradovic

ObradovicObradovic

Obradovic


(TR)Bu şarkıyı sadece Fenerbahçeliler bilir.

(EN)Only Fenerbahce people know this song.

TR.jpg

Source

(TR)Keşke bize hep bağırsan hep küfür etsen. Bize doğru ve yanlışı keşke sadece sen öğretsen.

(EN) I wish you always shout at us and swear. If only you teach us right and wrong.

RED GİANT MAN...........

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Bu yazı Curation Collective Discord Sunucusunda küratörlere önerilmiş ve manuel inceleme sonrasında @c2-turkish topluluk hesabından oy ve reblog almıştır. @c-squared hesabı topluluk witness'ı olarak faaliyet göstermektedir. Projemizi desteklemek isterseniz bize buradan witness oyunuzu verebilirsiniz.
This post was shared in the #turkish-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and reblogged by the @c2-turkish community account after manual review.
@c-squared runs a community witness. Please consider using one of your witness votes on us here

Thanks everybody

Congratulations @muhammedfit! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 40 posts. Your next target is to reach 50 posts.
You received more than 700 upvotes. Your next target is to reach 800 upvotes.

You can view your badges on your board And compare to others on the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @hivebuzz:

The Hive community is in mourning. Farewell @lizziesworld!
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!

Thanks guys

You're welcome @muhammedfit 👍🙂
liz