LPL Bugün Mükemmel Bir Seriye Tanık Oldu IG VS LGD

in tr •  2 months ago  (edited)

Lpl de iki takımda mükemmel kadrolara sahip LGD'de takıma RNG'den katılan Langx her zaman ki gibi çok iyi.

LPL.png

Kaynak.

LGD Takımı:

Langx

Peanut

Xiye

Kramer

Mark

Takım bireysel anlamda çok iyi ve güçlü oyunculardan kurulmuş durumda bu ligde yine bir 2. rekabet getirecek, sürpriz yapabilecek takımların başında geliyor bugün bunu gösterdiler.

İG ise Jackylove gittiğinden beri beli doğrulmadı.

TheShy

Ning

Rookie

Puff

Southwind

ıg.jpeg

Kaynak.

LGD.jpg

Kaynak.

Bu seri çok çekişmeliydi ancak ilk maçı LGD ağır bir galibiyetle bitirdi yine de çok rekabetli maçtı. 2. maçta ise IG'den Ning'in eski lee sin performansını tekrardan gördük ve çok iyi taşıdı maçı.

Son maç ise yine çok yakın geçti ancak IG inhibitör açtıktan sonra çok zorladı ve rakibi 5 kişi olduktan sonra Mark Rookie'yi yakalayınca peşi sıra IG oyuncuları öldü ve IG elindeki maçı bildiğin rakibe al senin olsun diyerek kaybetti

Ben TheShy'ın 3. maçtaki Quin performansı çok iyiydi, maçı önde götürmelerinin temel kaynağıydı, hem de özlemiştik Quin'i en son Khan almıştı ve aklımda kalan çok iyi de oynamıştı.

LGd vs Ig.jpg

Kaynak.

GG WP

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @muhammedfit! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 600 upvotes. Your next target is to reach 700 upvotes.

You can view your badges on your board And compare to others on the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @hivebuzz:

The Hive community is in mourning. Farewell @lizziesworld!
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!

Thanks, I hope we will pass 10 thousand

That's the spirit @muhammedfit😉
cheers, liz


Bu yazı Curation Collective Discord Sunucusunda küratörlere önerilmiş ve manuel inceleme sonrasında @c2-turkish topluluk hesabından oy ve reblog almıştır. @c-squared hesabı topluluk witness'ı olarak faaliyet göstermektedir. Projemizi desteklemek isterseniz bize buradan witness oyunuzu verebilirsiniz.
This post was shared in the #turkish-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and reblogged by the @c2-turkish community account after manual review.
@c-squared runs a community witness. Please consider using one of your witness votes on us here

Thanks, everybody