TCL Ormancılarından Furkan"Stomaged"Güngör Asker Yolcusu

in tr •  last month 

TCL' de uzun yıllardır oynayan tecrübeli ormancı Stomaged bu mevsim Supermassive'den ayrıldığını düşünüyorduk. Ancak riot kontrat veri tabanına göre ve Stom'un kendi belirttiğine göre şuanda hala Supermassive de görev yapıyor yedek ormancı olarak.

Stom.jpg

Kaynak.

Stom twitterdan yaptığı paylaşımda vatani görevini yapmak için teslim olacağını söyledi ve en önemlisi de askerde Espor kariyerini düşünecek bolca zamanının olacağını belirtti Askerden sonra bunu da bizlere duyuracak.

Şuan için Askerlik süresinin ne kadar olduğuna dair bir bilgi yok.

Stom Babayı askerlikten sonra umarım espor da görürüz değerli bir ormancı çünkü..

İyi Tezkereler Furkan

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @muhammedfit! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You got more than 10 replies. Your next target is to reach 50 replies.

You can view your badges on your board And compare to others on the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!

Thank you

Great to see you engaging @muhammedfit👍🙂
liz


Bu yazı Curation Collective Discord Sunucusunda küratörlere önerilmiş ve manuel inceleme sonrasında @c2-turkish topluluk hesabından oy ve reblog almıştır. @c-squared hesabı topluluk witness'ı olarak faaliyet göstermektedir. Projemizi desteklemek isterseniz bize buradan witness oyunuzu verebilirsiniz.
This post was shared in the #turkish-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and reblogged by the @c2-turkish community account after manual review.
@c-squared runs a community witness. Please consider using one of your witness votes on us here

Teşekkürler