My Actifit Report Card: February 16 2021

avatar
(Edited)

Dobrý večer s Actifitem. Tak je tu zase pondělí, všedni den. A já zas jezdím tramvají po Zenklově ulici. A mohu o ní napsatdalší článek.
20210211_141629.jpg
U Kříže, aneb jak by historik pracovat neměl
Na Zenklově ulici vynachází se tramvajová zastávka U Kříže. A opravdu, v blízkosti je lze spatřit jakýsi kříž... Mimořádně nevzhledný, amatérsky, naprosto necitlivě k prostředí zasazený, ne betonovém soklu ze starého pouličního osvětlení. Což se na své fotografii snažím zdůraznit. Votivní předměty... Jak to nazvat, abych se nedotkl ničího náboženského cítění... Zkrátka, to mě zajímá!
20210211_141615.jpg
Takže pro prvotní informace hurá na Wikipedii.
https://cs.wikipedia.org/…beň)
Dovolím si shrnout. V roce 1775 byl údajně oběšen v Libni jakýsi konšel v souvislosti se selskou rebélií, která bude pozeději nazvána "Povstání u Chlumce". Šibenici časem nahradil dřevěný kříž. Pozemek, kde stával, zakoupila Rustonka za účelem rozšiřování provozu. Kříž přestěhován, obnovován... Po válce, v novém režimu, mizí o něm zprávy. Obnoven roku 2015, vysvěcen místním farářem.

Hm. Text na Wikipedii zná jména kříž vysvětivšího faráře i mlynářů, kteří jej obnovovali a přesouvali. Autor bude vycházet nejspíš z místních kronik. Obecních, farních, školských... Nevím.

Co by dělal konšel v Libni, nebo v Karlíně? Libeň se stala městem až v roce 1898, Karlín až 1903. Takže libeňský ani karlínský být nemohl. Vesnice konšely nemají. A Libeň a Karlín nemohly mít ani právo hrdelní. Které bylo navíc prvními soudními reformami M.Terezie v celém království silně omezeno... Jediná šance by byla, aby našeho konšela odsoudil stanný vojenský soud...

Na Invalidovně byla opravdu rozšavlován 25.3.1775 houf selských vzbouřenců. A pak začali vojáci řádit... Jak napsal o nějakých 80 let později K.Havlíček-Borovský v Křestu sv.Vladimíra:" Vojenský soud, to je samec, soudí jen se práší. On má všechny paragrafy v jedné patrontaši!" Ale Marie Terezie už 9.4.1775 vyhlásila generální pardon (amnestii) pro všechny, kdo složili zbraně a vráili se domů. Poprava na šibenici v souvislosti se selským povstáním není vyloučená, ale není ani pravděpodobná. A nahrazení šibenice křížem? Zase. Není to vyloučené... Nejspíš to bude jen nějaká místní pověst...

Co bych měl udělat? Kdybych pojal tuhle práci jako historickou studii, tak bych musel jít do místních map, do archivů, číst a číst. V němčině a latině. To už jsem nedělal 30 let. Sorry jako...

Ostatně to nebyl můj záměr. Když jsem viděl tu natřenou Pannu Marii, čajový hrníček... Napadlo mě, že v Mexiku existuje jakýsi pseudokřesťanský kult Svaté Smrti... Každé světové náboženství má své... Blouznivce? Heretik, kacíř, to je příliš silné označení. My, křesťané, máme své Adamity, Svědky Jehovovy a třeba Mormony (Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů). Muslimové mají své tančící derviše, židé třeba šabatejce (následovníky Šabbtaje Zwiho)...

Jak něco takového mohla Jeho Velebnost (možná Jeho Důstojnost) vysvětit? Inu, mohla... Já jsem teda evagelík. Upřímně, patřím k ultraradikálnímu sboru, ale jsem na jeho ultrakonzervativním křídlě, prakticky jsem jednou nohou vyobcovaný... Na místě velebníčkově bych kříž také vysvětil. Ve víře se počítají i úmysly. Nahradit šibenici křížem a připomínat si to... I když je to možná historie úplně vymyšlená, to stojí za to!

A že nějaká stará paní vazla trochu fermeže či akrylu a vyrobila tohle... Je to její oběť. Dala, co mohla. Myšlenku, barvu, čas a práci. Kdyby měla vonný olej a žila ve správný čas v Judeji, jistě by ho vylila na Kristovy nohy. Ale nežila. Tak takhle to dopadá...

This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


6881
Daily Activity0
0
0.000
3 comments
avatar

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 262.125 AFIT tokens for your effort in reaching 6881 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 2.80% upvote via @actifit account.

The following boosts were applied to your post:
Water Bottle - L1
+ 5 AFIT
Water Bottle - L2
+ 10 AFIT
Running Shoes - L1
+ 10 AFIT
Running Shoes - L2
+ 15 AFIT
Water Bottle - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L4
+ 25 AFIT
Water Bottle - L4
+ 35 AFIT
Running Shoes - L5
+ 30 AFIT
Water Bottle - L5
+ 45 AFIT
Boosts increased your AFIT earnings by 215.0000 AFIT
Actifit rewards and upvotes are based on your: - User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX. - Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Hive Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

0
0
0.000