Добро утро на Hive Bulgaria

avatar
(Edited)

Добро утро приятели :)Леко полеко започнах да свиквам с ранното събуждане сутрин 😁. Днес съм станал в 6:00 и в 7:00 вече съм на линия в парка. Пия едно бързо кафе за разсънване след което се заемам с поливането на градинките наоколо.


(Unsupported https://cdn.dapplr.in/file/dapplr-videos/vaketo/yb0hFPXEoYSRI79guvI6XS2PnOi1XlXm.mp4)


(Unsupported https://cdn.dapplr.in/file/dapplr-videos/vaketo/Qfq8Vh7s6J26pvm3gOrGQnSJN0Titp2g.mp4)


(Unsupported https://cdn.dapplr.in/file/dapplr-videos/vaketo/HCTTZP0uF6Eg0vR4Y9CVz1kd5PqCy8H1.mp4)


(Unsupported https://cdn.dapplr.in/file/dapplr-videos/vaketo/Dq2D9TPzEpyOmx45UzDFGIJ4nNgqiQdY.mp4)


(Unsupported https://cdn.dapplr.in/file/dapplr-videos/vaketo/GIl35n6QkHDBOIUKJmC5pUwjGAPrFSNU.mp4)
(Unsupported https://cdn.dapplr.in/file/dapplr-videos/vaketo/6fKFzKomL6PRZFIUzksAAnEi2sZrFHZp.mp4)(Unsupported https://cdn.dapplr.in/file/dapplr-videos/vaketo/8RhDn9cGwt68Goor2SnunBgYDha0495u.mp4)
0
0
0.000
6 comments
avatar

Congratulations @vaketo! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 300 posts.
Your next target is to reach 350 posts.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

Feedback from the June 1st Hive Power Up Day
0
0
0.000
avatar

Много добре @vaketo ;)

Продължавай в същия дух с постовете!

0
0
0.000
avatar

Искам , дори и по-големи и хубави постове да качвам , снимки и видеа имам събрани уникални, но от работа не ми остава време.

0
0
0.000
avatar

Споко ще подобрим ситуацията скоро ;)

0
0
0.000