avatar

Chiara

šš“ššŽ šš—ššŽ ššœššžšš’ššœ šš™ššŠššœ š™²šš•Ć¦šš›ššŽ šŸ“ Italy šŸ‡®šŸ‡¹ šŸŽ“ Cultural Heritage šŸŽ“ Quaternary, prehistory and archeology šŸŒ I like traveling, taking pictures and talking about art.
SPORTS
Tradeable tokens that may be transferred anywhere at anytime.
SPORTS can be converted to SPORTS POWER in a process called staking.
SPORTS Power
Influence tokens which give you more control over post payouts and allow you to earn curation rewards.
HIVE
Tradeable tokens that may be transferred anywhere at anytime.
HIVE can be converted to HIVE POWER in a process called staking.
HIVE Power
Influence tokens which give you more control over post payouts and allow you to earn curation rewards.
-602.743 HIVE
HIVE Dollar
Tradeable tokens that may be transferred anywhere at anytime.

History

There are no history to show