avatar

Karenb54

Animal Lover πŸ•β€ Novice Gardener 🌻 Disabled, Depressed but on the up and thinking positive. saving for retirement. πŸ™ƒπŸ€­πŸ˜
SPORTS Power
452.502
Vote Value
0.128
avatar
Set it free, be free! Join immutable, uncensored, rewarding communities! https://ecency.com
SPORTS Power
2669.377
Vote Value
0.756
avatar
i am. Actively Co-creating Peace on Earth. Solipsist Mystic. Growing organic food. Receiving volunteers & guests at my home & retreat: Atmanna Healing Haven
SPORTS Power
7.062
Vote Value
0.002
avatar
I take pictures, write stuff, have difficult conversations, build communities and forge an intentional path in life with the determination to make the world a better place when I leave it than when I happened upon it by the sheer, beautiful luck that is my existence.
SPORTS Power
0
Vote Value
0
avatar
Hive Gamification Experience - Track your achievements on the Hive blockchain
SPORTS Power
23030.408
Vote Value
6.520
avatar
25 aΓ±os. Venezolana, T.S.U en ElectrΓ³nica, me gusta escribir y tomar fotos, hacer manualidades y aprender cosas nuevas. Amante de series y peliculas.
SPORTS Power
2.222
Vote Value
0.001
avatar
Service will stop operation on 30th November 2021, please undelegate your Hive Power.
SPORTS Power
254.561
Vote Value
0.072
avatar
Your Quality Content Curator! Delegators receive 80% of all curation, paid out daily!
SPORTS Power
2967.077
Vote Value
0.840
avatar
My goal is to share a passion towards blockchain technology, AI, cybersecurity, economy and psychology. Email: [email protected]
SPORTS Power
103.673
Vote Value
0.029
avatar
πŸŒžβ˜€οΈHi all πŸ˜€. Looking for best content ... and voting 😎🎯 Avg. Efficiency > 90%πŸ€‘ πŸ‘‰πŸ‘‰πŸ‘‰Feel free to join our Trail on https://hive.vote/ πŸ‘ˆπŸ‘ˆπŸ‘ˆ
SPORTS Power
1583.937
Vote Value
0.448
SPORTS Power
0
Vote Value
0
avatar
Food, Friends and Passion - Join the Community and share your food delights!
SPORTS Power
0.24
Vote Value
0.000
avatar
Reader, writer, editor, wonderer.
SPORTS Power
1939936.702
Vote Value
549.199
SPORTS Power
0
Vote Value
0
SPORTS Power
0
Vote Value
0
avatar
Blockchain technology, AI, cybersecurity, robotics, VR, economy, business, marketing, psychology ect. / founder: @crypto.piotr
SPORTS Power
0
Vote Value
0
SPORTS Power
0
Vote Value
0
SPORTS Power
0
Vote Value
0
SPORTS Power
11.576
Vote Value
0.003
avatar
Joyful french artist living in an awesome beautiful city, creator of joyous life and colourful creatures, and focusing on a blissful and fun stream ^_^ Curator for Feathered Friends community
SPORTS Power
168.509
Vote Value
0.048
SPORTS Power
0
Vote Value
0
avatar
I am a current school teacher. I write mainly educational articles. I am a strong believer in the Hive platform. Founder of the Dolphin Assemble Community.
SPORTS Power
0.033
Vote Value
0.000
SPORTS Power
0
Vote Value
0
SPORTS Power
0
Vote Value
0
SPORTS Power
0
Vote Value
0