avatar

๐’๐Ž๐“๐”๐‘๐ˆ

๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡บ
Free Christian, European entrepreneur and a maverick.
avatar
VOTING: ACTIVE | min ROI: +1% | max ROI: +20% | minimum payment: 0.1 SBD/STEEM | max upvote available: $22 | max post age: 1 day | Bonus Profit Sharing Tokens: ACTIVE
SPORTS Power
21890.725
Vote Value
4.092
avatar
Peak Open Developer | Hive Witness
SPORTS Power
1087.48
Vote Value
0.203
avatar
Amateurfotograf, Akrat, Geldwesenspezialist, Digitaler Nomade (PT), Amateurphilosoph, Schokoholic, Musik- und Filmliebhaber, angehender DJ
SPORTS Power
0
Vote Value
0
avatar
The Official Account for PSYBER X FPS TPS play to earn
SPORTS Power
889.686
Vote Value
0.166
avatar
Ask me, it is much easier ๐Ÿ˜Ž
SPORTS Power
10122.498
Vote Value
1.892
avatar
Celtic Music Shaman. FlightGear Aircraft Developer. Chess Trainer. Photographer - landscape, long-exposure and macro.
SPORTS Power
24.657
Vote Value
0.005
avatar
Alles was liegen bleibt
SPORTS Power
3488.838
Vote Value
0.652
SPORTS Power
0
Vote Value
0
avatar
Von der Gewalt, die alle Wesen bindet, befreit der Mensch sich, der sich รผberwindet.
SPORTS Power
19.057
Vote Value
0.004
avatar
Support fรผr die kleineren Fische im Teich
SPORTS Power
0
Vote Value
0
SPORTS Power
38.117
Vote Value
0.007
avatar
Supporter der deutschsprachigen Community auf der HIVE-Blockchain.
SPORTS Power
954545.341
Vote Value
178.413
avatar
Alle Memes aus eigener Produktion.
SPORTS Power
0.009
Vote Value
0.000
SPORTS Power
1107.675
Vote Value
0.207
avatar
Divine Feminine โžฐ Spiritual and Financial Education Seeker
SPORTS Power
0.863
Vote Value
0.000
avatar
Community account of the crypto blogger club in Vienna organised by @manncpt.๐Ÿโ˜•๏ธ
SPORTS Power
0
Vote Value
0
avatar
encouraging networking, collaboration & visibility of the civil society in Vienna and beyond
SPORTS Power
0
Vote Value
0
avatar
I believe in the power of Storytelling and it's power to rewrite a brand, societies and personal life-stories. It's more than a technique. Storytelling is an emotional journey โ€“ appealing to our wants, needs and desires โ€“ while at the same time showing us solutions and possibilities. My stories to share: Storytelling in general, in business, in photography and motion pictures ('cause motion creates emotion), mindset, health, and in political/social/cultural behaviours and structures.
SPORTS Power
0
Vote Value
0
SPORTS Power
0
Vote Value
0
SPORTS Power
188.44
Vote Value
0.035
avatar
scuba instructor + online worker on workandtravel
SPORTS Power
518274.639
Vote Value
96.870
SPORTS Power
455.684
Vote Value
0.085
avatar
Love also your next but one and create more than you destroy.
SPORTS Power
139847.081
Vote Value
26.139
avatar
Network learning, crypto, blockchain education, multicultural heritage, crowd intelligence & new media literacy
SPORTS Power
0
Vote Value
0
SPORTS Power
1.755
Vote Value
0.000