My Actifit Report Card: February 21 2020

in hive-193552 •  3 months ago 

Witam was dziś piątek. Musiałem iść na miasto a pogoda dziś to jedna wielka tragedia jak nie pada to chce wyrwać łeb przez wiatr, ale chociaż udało się jakaś liczbę osiągnąć co nie zmienia faktu ze kicha a nie pogoda do spacerów hehe. Niestety wczoraj nic nie załatwiłem może dziś na pewno dam wam znać
Dziekuje za upvoty

7280
Walking

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

GRATULACJE! Twój post został wylosowany w dzisiejszym raporcie Codziennika i w najbliższą niedzielę otrzymasz część puli tokenów Sports!
Liczę na Twoją dalszą aktywność na tagach #polish i #sportstalk. Powodzenia w następnym losowaniu😉 !DERANGED
@tipu curate

Otrzymujesz również płynne środki @codziennika z posta sprzed tygodnia.

Upvoted 👌 (Mana: 0/3 - need recharge?)

Congratulations @kapitanrosomak! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 4000 upvotes. Your next target is to reach 5000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

You just received DERANGED @kapitanrosomak Keep up the great work. Congrats, you have been gifted 1 DerangedCoin. You can redeem 20 of them for an upvote from the deranged.coin account. Redeem your tokens by sending to deranged.coin through Steem Engine with your post URL in the memo field, view all your tokens at steem-engine.com

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have accordingly been rewarded 49.91 AFIT tokens for your effort in reaching 7280 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received an 0.75% upvote via @actifit account.
The following boosts were applied to your post:

Friend Ranker - L2
+ 1.5 User Rank
Thanks to your friend @browery
Friend Boost - L2
+ 12 % AFIT
Thanks to your friend @browery
+ 5 % AFIT
Thanks to your friend @browery
Friend Boost - L2
+ 12 % AFIT
Thanks to your friend @sk1920
+ 5 % AFIT
Thanks to your friend @sk1920
Boosts increased your AFIT earnings by 9.6600 AFIT

Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Steem Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Vote for Actifit as a Witness
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial