My Actifit Report Card: September 15 2021

avatar

EN-PL

Podzim u rybnika xD

Mimo, że jeszcze mamy astronomiczne lato i że zrobiło się ciepło, jesień już jest tuż tuż. Z tego co widzę, to prognozy przewidują ochłodzenie i deszcze. Nie podoba mi się taka perspektywa. Znowu wkraczamy w decydującą fazę poprzeczki, a chciałbym poprawić swój ostatni wynik. Coś mi nie wyszła ta edycja POLIAC, już nie za bardzo jest co ratować. Btw czy ktoś wchodzi w token early bird od actifit? Ja chyba sobie odpuszczę, nie widzę większego sensu w projektach, które oferują jakiś yield dla samego yieldu. Ale może ktoś z was ma na ten temat przemyślenia.

EN

Even though it still an astronomical summer and it's quite warm, the autumn is already here. Of what I see, the forecasts say it's to get colder and rainy. I don't like it. We're heading into final stages of 'upper bar' (a contest by @racibo) and I want to improve my score. I didn't do well in this edition of POLIAC up to a point there's no sense in fighting. BTW do you take part in actifit early bird token sale? I think I'll pass with this one as I don't like projects offering yield farming for the sake of yield farming itself. Do you have some opinion on the project


➡ Download Аctifit mobile App
➡ Start your activity. Reach a minimum of 5,000 activity count.
➡ Post via App to the Hive blockchain, and get rewarded!

create hive blockchain account

Care to join Hive? Sign up free here!


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


15614
Cycling, Daily Activity, Moving Around Office, Walking0
0
0.000
7 comments
avatar

Congratulations @sk1920! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 35000 upvotes.
Your next target is to reach 40000 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

Hive Power Up Month - Feedback from Day 12
0
0
0.000
avatar

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 339.8973 AFIT tokens for your effort in reaching 15614 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 2.27% upvote via @actifit account.

The following boosts were applied to your post:
Rank Bag - L1
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L2
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L3
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L4
+ 11 % User Rank
Rank Bag - L5
+ 13 % User Rank
Protein Shake - L5
+ 18 % AFIT
Protein Shake - L3
+ 15 % AFIT
Protein Shake - L2
+ 15 % AFIT
Protein Shake - L4
+ 16 % AFIT
Protein Shake - L1
+ 15 % AFIT
Running Shoes - L1
+ 10 AFIT
Water Bottle - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L4
+ 25 AFIT
Water Bottle - L4
+ 35 AFIT
Running Shoes - L5
+ 30 AFIT
Water Bottle - L5
+ 45 AFIT
Water Bottle - L1
+ 5 AFIT
Water Bottle - L2
+ 10 AFIT
Running Shoes - L2
+ 15 AFIT
Boosts increased your AFIT earnings by 270.1223 AFIT
Actifit rewards and upvotes are based on your: - User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX. - Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

0
0
0.000
avatar

Ja odpuszczam early birda. O ile się nie mylę, to najmniejsza wpłata wychodzi około 100$ (0.25 BNB chyba), a w przeliczeniu za token, wyszło mi drożej niż na hive-engine.
Zastanawiałem się, czy kupić, by wzmocnić swoją pozycję w top 25 posiadaczy AFIT-X (z czasem ma powstać bridge do przerzucania tokenów), ale odpuściłem.

Będę obserwował cenę, i może dokupię na jakimś spadku.

0
0
0.000
avatar

Ja odpuszczam early birda. O ile się nie mylę, to najmniejsza wpłata wychodzi około 100$ (0.25 BNB chyba), a w przeliczeniu za token, wyszło mi drożej niż na hive-engine.
Zastanawiałem się, czy kupić, by wzmocnić swoją pozycję w top 25 posiadaczy AFIT-X (z czasem ma powstać bridge do przerzucania tokenów), ale odpuściłem.

Będę obserwował cenę, i może dokupię na jakimś spadku.

0
0
0.000