You are viewing a single comment's thread from:

RE: Statystyki najlepszych snajperów w Bundeslidze w sezonie 2019/2020 + podsumowanie sezonu. / Top scorers in Bundesliga in 2019/2020 season.

in DTube4 months ago

Link to the post on twitter: