Klimczok #4 przez Karkoszczonkę.(cześć 1sza) : January 15 2022

avatar


Śmiało mogę napisać, że był to mój najcięższy do tej pory trening biegowy.

Oczywiście "przy okazji" zrobiłem kilkadziesiąt zdjęć, ale w dzisiejszym raporcie postaram się ograniczyć do kilkunastu 😎.
Pod zeszłotygodniową relacją fotograficzną na Facebooku, z 3go wybiegnięcia na Klimczok, otrzymałem pytanie od kumpeli, jak wygląda droga na Klimczok od strony przełęczy Karkoszczonka (czy jest dużo lodu?)

To pytanie zainspirowało mnie do sprawdzenia tej właśnie drogi.
Do przełęczy droga była bardzo oblodzona.

Od przełęczy w górę szło się świetnie.

Lodu nie było. Za to leżała niewielka warstwa dobrze trzymającego śniegu.
Na tym rozdrożu odbiłem w lewo, choć szlak szedł prosto.

Tak już mam, że lubię "odnajdywać" nowe dla mnie ścieżki.

Nieznaną mi drogą leśną dotarłem do szlaku pomiędzy Klimczokiem a Trzema Kopcami.

Odnalazłem się dość szybko, gdyż tym szlakiem szedłem ostatnio z kumplem Tomkiem w kierunku Błatniej.

Tym razem ruszyłem w przeciwną stronę - na Klimczok.

Czułem się świetnie, na liczniku miałem 8 km, a miałem plan, by sprawdzić jedną drogę przy zbieganiu w dół.

Dalszą część trasy opiszę w którymś z kolejnych postów.

Dziś napiszę tylko, że w sumie zrobiłem "biegiem" 24 km, więc jeszcze sporo trasy, i zdjęć mam Wam do pokazania.


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


15/01/2022
33548
Hiking, Photowalking, Running0
0
0.000
7 comments
avatar

Great first photo with the sun.

Also some nice constrast with the autumn leaves and the winter snow :)

0
0
0.000
avatar

Congratulations @ptaku! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You have been a buzzy bee and published a post every day of the week.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

Hive Power Up Month - Feedback from day 15
Hive Power Up Month - Feedback from day 10
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!
0
0
0.000
avatar

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 70.325 AFIT tokens for your effort in reaching 33548 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 25.22% upvote via @actifit account. 25.00% of this upvote value is a result of an exchange transaction you performed for 200 AFIT tokens !


Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Hive Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

0
0
0.000