Spacerując wzdłuż jeziora.

in Actifit11 months ago

Wczorajszy dzień, zgodnie z prognozami, był na zmianę raz słoneczny, a raz deszczowy. Około południa trafiliśmy w okno pogodowe, lecz tym razem nie ruszyliśmy w góry.
Tym razem wybraliśmy się na spacer nad Jezioro Żywieckie.

Oczywiście, jak to zwykle w naszym przypadku bywa, nie obyło się bez przygód. W połowie drogi nad naszymi głowami pojawiły się czarne chmury.

Szczegóły opiszę wkrótce. Na koniec napiszę tylko, że było "wesoło", ale wszystko dobrze się skończyło.10109
Daily Activity, Photowalking, Walking

Sort:  

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have accordingly been rewarded 60.125 AFIT tokens for your effort in reaching 10109 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received an 0.78% upvote via @actifit account.
The following boosts were applied to your post:


Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Hive Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

Congratulations @ptaku! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 1000 comments. Your next target is to reach 1500 comments.

You can view your badges on your board And compare to others on the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!