Fatass Journal... 2021#289 - October 16

avatar
(Edited)

20211016_145344.JPG

Przez ostatnie dwa dni przymusowo odpocząłem, to już zaczęło mnie nosić. W sobotę pogoda była bardzo fajna na rower, mogłoby być z 2-3 stopnie cieplej, ale nie ma co narzekać. Do pracy miałem na wieczór, więc nie mogłem przesadzić ze zmęczeniem. Około południa ruszyłem na rowerową przejażdżkę. Zaczęło się bardzo nietypowo, bo skręciłem w ulicę, której unikam do jazdy na rowerze z racji bardzo popękanej i nierównej nawierzchni. Był to jednak jeden z najprostszych sposobów, żeby dostać się do Saint-Denise. Tam też zdecydowałem, że jadę w stronę Thieusies i dalej w stronę Naast. Szczególnie lubię odcinek Thieusies - Naast, z racji bardzo dobrej nawierzchni, co nie zawsze można spotkać się na belgijskich wiejskich drogach, a do takich należy zaliczyć tę drogę.

[ENG] I had a forced rest for the last two days, it started to bother me already. On Saturday the weather was very nice for cycling, it could have been 2-3 degrees warmer, but nothing to complain about. I had to get to work in the evening, so I could not overdo the tiredness. At around noon I went for a bike ride. It started very unusually, as I turned into a street which I avoid for cycling because of the very cracked and uneven surface. However, it was one of the easiest ways to get to Saint-Denise. There I decided to cycle towards Thieusies and continue towards Naast. I especially like the Thieusies - Naast section, because of its very good surface, which is not always the case on Belgian country roads.

20211016_134559.JPG

20211016_134603.JPG

20211016_135236.JPG

Jadąc do Naast myślałem, że skręcę tam w lewo w stronę Soignies, ale w ostatniej chwili wybrałem drogę w prawo w kierunku Écaussinnes. Cały czas oddalałem się od domu na północ, pomyślałem wtedy, że pora wracać, szkoda, bo wyjątkowo dobrze mi się jechało. Nie czułem w ogóle zmęczenia. Na chwilę zatrzymałem się w Mignault, żeby bliżej przyjrzeć się propozycji trasy rowerowej wokół wioski. Przez chwilę rozważałem nawet kontynuowanie jazdy w stronę Le Rœulx po tej trasie, ale zauważyłem pewien jej feler. To nie była trasa na rower szosowy, tylko dla rowerów górskich lub graveli, część trasy poprowadzona była po leśnych ścieżkach. Kiedy zbiorę się wreszcie do wymiany łańcucha w moim rowerze górskim to może wrócę na tą trasę i przejadę całą pętlę wokół Mignault, bo wydaje się ciekawa.

[ENG] On the way to Naast I thought I would turn left there towards Soignies, but at the last minute I chose to turn right towards Écaussinnes. All the time I was going north away from home, I thought it was time to go back, which was a pity as I was enjoying the ride. I did not feel tired at all. I stopped in Mignault for a while, to have a closer look at a proposal of a cycle route around the village. For a while, I even considered continuing cycling towards Le Rœulx on that route, but I noticed a drawback. It was not a route for road bikes, but for mountain bikes or gravels, and part of the route was on forest paths. When I finally have the time to replace the chain on my mountain bike, I might return to this route and ride the whole loop around Mignault, as it seems interesting.

20211016_135807.JPG

20211016_142813.JPG

20211016_144128.JPG

Z Le Rœulx nie pojechałem wprost do domu, nie chciałem tak szybko kończyć dobrą zabawę. Skręciłem w stronę kanału i zrobiłem niewielki objazd. Tempo średnie całego przejazdu wzrosło do blisko 25 km/h, co uważam za dobrą prognozę na przyszłość. Wieczorem wyszedłem na spacer po bazie w czasie "przerwy na lunch", po drodze zajrzałem co się dzieje pod namiotem, gdzie międzynarodowa społeczność bawiła się na niemieckim Oktoberfest. Jest to impreza biletowana, więc i tak nikt by mnie do środka nie wpuścił. Dawno temu raz się bawiłem na tej imprezie to do dziś pamiętam swój bardzo trudny powrót do mieszkania kolegi i którego nocowałem. Gdyby nie pilot od samochodu to bym nie znalazł jego bloku. Wszystkie bloki są na bazie takie same, byłem jeszcze na tyle świadomy, że pamiętałem, że samochód zaparkowałem przed blokiem. Szedłem, więc i za każdym razem, gdy zobaczyłem kolejny blok wciskałem pilot od samochodu, po kilku nie udanych próbach wreszcie znalazłem samochód, a dzięki temu bloku kolegi :).

[ENG] From Le Rœulx, I didn't go straight home, I didn't want to end the good time so soon. I turned towards the canal and made a slight diversion. The average pace of the whole ride increased to nearly 25 km/h, which I consider to be a good forecast for the future. I went out in the evening for a walk around the base during my "lunch break", and on the way, I took a look at what was going on in front of the tent, where the international community was having fun at the German Oktoberfest. It is a ticketed event, so no one would have let me inside anyway. Once I attended this event a long time ago, I still remember my very difficult return to a friend's flat where I spent the night. If I hadn't had my car remote with me I wouldn't have found his block. All the blocks are the same on the base, I was still conscious enough to remember that I parked my car in front of his block. So I walked, and every time I saw another block I pressed the remote from the car, after a few failed attempts I finally found the car, and thanks to that the block of my friend :).

20211016_145400.JPG

screenshot-www.strava.com-2021.10.17-03_25_26.png

screenshot-www.strava.com-2021.10.17-03_25_45.png


Piotr A. Marszalek.png


Dystans pokonany w 2021 roku: 3795,88 km - z podziałem na dyscypliny:

DyscyplinaDystans
Spacer / Marsz / Nordic Walking2744,33 km (7,00 km)
Kolarstwo / Rower MTB849,45 km (43,42 km)
Jogging / Bieganie202,10 km

POLIAC.png


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


28031
Cycling, Daily Activity, Walking0
0
0.000
8 comments
avatar

just want to pop by and say your post made me jealous, I miss riding a bike in more European cities. currently I'm living in Vietnam, and while a lot of people do bike, they don't have bike trails like Europe does for North America does... ridding down these pathways it is always a pleasure. Thanks for bringing back some nice memories for me 😉

0
0
0.000
avatar

This was quite a long and interesting bike trip, congrats.

I wanted to ask you if you have a gravel bike and you answered yourself :)

Time to get one?

Have a great Sunday.

!invest_vote

0
0
0.000
avatar

Hello everyone and @browery !
@venan wrote to you at Discord, but you didn't see it. I will not be able to take part in the race, although I will do daily actifit posts. Please include in my place @stefannikolov or someone else you decide.
I apologize for the inconvenience, but I really don't think it makes sense to be included and not compete. I will be happy to take part in the next race again if you decide to include me. I wish you a good Sunday and success to all involved!

0
0
0.000
avatar

Sorry to hear this, but I can't force anyone to participate. @stefannikolov cannot directly your place, cause you play in a higher league. Don't worry I found a solution, your place in League One will be given to @mariya36 (3rd in the last edition), and @stefannikolov will take her place in League Two.

0
0
0.000
avatar

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 585.1872 AFIT tokens for your effort in reaching 28031 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 27.28% upvote via @actifit account. 25.00% of this upvote value is a result of an exchange transaction you performed for 200 AFIT tokens !

The following boosts were applied to your post:
Rank Bag - L3
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L4
+ 11 % User Rank
Rank Bag - L5
+ 13 % User Rank
Rank Bag - L1
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L2
+ 10 % User Rank
Protein Shake - L3
+ 15 % AFIT
Protein Shake - L5
+ 18 % AFIT
Sports Hat - L5
+ 18 % AFIT
Protein Shake - L1
+ 15 % AFIT
Protein Shake - L4
+ 16 % AFIT
Friend Boost - L3
+ 15 % AFIT
+ 10 % AFIT
Sports Hat - L1
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L2
+ 15 % AFIT
Friend Boost - L2
+ 12 % AFIT
+ 5 % AFIT
Sunglasses - L1
+ 15 % AFIT
+ 1 % SPORTS
Sports Hat - L3
+ 15 % AFIT
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
Sunglasses - L3
+ 15 % AFIT
+ 2 % SPORTS
Sports Hat - L4
+ 16 % AFIT
Friend Boost - L4
+ 16 % AFIT
+ 12 % AFIT
... and 26 other gadgets.
Boosts increased your AFIT earnings by 492.0272 AFIT
Actifit rewards and upvotes are based on your: - User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX. - Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

0
0
0.000