Fatass Journal... 2021#290 - October 17

avatar
(Edited)

20211017_162413.JPG

Wybrałem się wczoraj na spacer z kijkami po okolicach Spiennes, Nouvelles i Mesvin. Poruszałem się głownie po polnych drogach miedzy tymi trzema wioskami. Nie byłem w tym osamotniony, bo wczoraj w tych okolicach organizowane były marsze ADEPS. Najprościej wytłumaczę, że jest to belgijska forma Klubu Włóczykijów. Co tydzień organizują marsze w różnych częściach Belgii. Jest to forma aktywności dla każdego, bo dystanse są dostosowane według potrzeb, w przypadku tego wczorajszego można było przejść 5, 10 lub 20 km. Trasa jest dobrze oznaczona, a najważniejszą zaletą takich marszy jest możliwość wstępu na teren prywatny, zazwyczaj niedostępny w pozostałe dni. Nie chodzi tu o wchodzenie na teren prywatnych posesji tylko np. prywatnych lasów.

[ENG] I went for a walk with my poles yesterday in the area of Spiennes, Nouvelles and Mesvin. I walked mainly on dirt roads between the three villages. I was not alone in this, as yesterday there were ADEPS marches organised in these areas. The easiest way to explain it is that it is a Belgian form of Wanderers Club. Every week they organise marches in different parts of Belgium. It is a form of activity for everyone, because the distances are adjusted according to your needs, in the case of the one yesterday, you could walk 5, 10 or 20 km. The route is well marked, and the most important advantage of such marches is the possibility to enter a private area, usually inaccessible on other days. This does not mean entering private property but, for example, private forests.

20211017_145512.JPG

20211017_145516.JPG

20211017_150156.JPG

20211017_151506.JPG

20211017_151518.JPG

Ja nie wiedziałem, że taki marsz jest organizowany, ale kiedy zobaczyłem któregoś z kolei piechura idącego w przeciwnym kierunku, to zrozumiałem, że coś jest na rzeczy. Nigdy wcześniej tam nie spotkałem tylu ludzi. Wszystko się wyjaśniło na jednym ze skrzyżowań, gdzie zauważyłem charakterystyczne znaki nawigacyjne.

[ENG] I did not know that such a march was being organised, but when I saw one of the walkers going in the opposite direction, I realised that something was up. I had never seen so many people there before. Everything became clear at one of the intersections, where I noticed the characteristic navigation signs.

20211017_154811.JPG

20211017_154930.JPG

20211017_155121.JPG

20211017_160232.JPG

20211017_161406.JPG

screenshot-www.strava.com-2021.10.18-01_02_37.png


Piotr A. Marszalek.png


Dystans pokonany w 2021 roku: 3807,08 km - z podziałem na dyscypliny:

DyscyplinaDystans
Spacer / Marsz / Nordic Walking2755,53 km (11,20 km)
Kolarstwo / Rower MTB849,45 km
Jogging / Bieganie202,10 km

POLIAC.png

LEAGUE ONE:

Na początek krótkie wyjaśnienia. @milabogomila zdecydowała się wycofać z turnieju, dobrze, że stało to się na początku i wskazała zastępstwo. Nie chciałem, żeby nowy uczestnik od razu wskakiwał do wyższej ligi, dlatego zdecydowałem, że @mariya36 (ukończyła poprzednią edycję na trzecim miejscu w League Two) awansuje do League One, a jej miejsce zajmie nowy uczestnik. Myślę, że to najbardziej uczciwe w stosunku do innych.

[ENG] To start with a brief explanation. @milabogomila decided to withdraw from the tournament, a good thing it happened early on and she named a replacement. I didn't want a new entrant to jump immediately into a higher league, so I've decided that @mariya36 (who finished third in League Two last edition) will be promoted to League One, and a new entrant will take her place. I think this is most fair to the others.

Round 116/10/2021Results
@masoom@pjansen33036 - 20752
@mariya36@cezary-io15532 - 17558
@homesteadlt@davidesimoncini0 - 19665
@merthin@sk192025101 - 10341
@grecki-bazar-ewy@bucipuci11728 - 10387
@ilodz24hd@pagane25116 - 42568
@manuvert@flaxz40360 - 20162
@venan@practicaleric28151 - 22525
@ptaku@browery0 - 28031

Już w pierwszej rundzie "beniaminek" - @pagane miała okazję sprawdzić formę "mistrza" - @ilodz24hd, okazało się, że bez tremy i większego trudu @pagane pokonała @ilodz24hd, jego usprawiedliwieniem może być powrót do formy po chorobie. Niech szybko wraca do zdrowia, bo doskonale pamiętamy jakie straty spowodowała ostatnio choroba w przypadku @bucipuci. W pierwszej rundzie musiał w pierwszej rundzie uznać wyższość @grecki-bazar-ewy, ale jak wiadomo podczas weekendu @bucipuci odpoczywa. Rekordowy wynik osiągnął @pjansen, ale okazało się, że 20K kroków jest niewystarczające do pokonania @masoom. Nagrody 100 AFIT za aktywność otrzymują: @pagane (najlepszy wynik) i @ilodz24hd (najlepszy wynik przegranego).

[ENG] Already in the first round, the "newcomer" - @pagane had the opportunity to check the form of the "champion" - @ilodz24hd, it turned out that without trepidation and more effort @pagane beat @ilodz24hd, his excuse may be a return to form after an illness. Let him recover quickly, because we all remember the losses caused by @bucipuci's recent illness. In the first round, he had to acknowledge the superiority of @grecki-bazar-ewy, but as we know @bucipuci rests during the weekend. The record score was achieved by @pjansen, but it turned out that 20K steps are not enough to beat @masoom. The 100 AFIT activity awards go to: @pagane (best score) and @ilodz24hd (best loser score).

#PlayerPointsForAgainst
1@pagane34256825116
2@manuvert34036020162
3@masoom33303620752
4@venan32815122525
5@browery3280310
6@merthin32510110341
7@davidesimoncini3196650
8@cezary-io31755815532
9@grecki-bazar-ewy31172810387
10@ilodz24hd02511642568
11@practicaleric02252528151
12@pjansen02075233036
13@flaxz02016240360
14@mariya3601553217558
15@bucipuci01038711728
16@sk192001034125101
17@homesteadlt0019665
18@ptaku0028031

Tomorrow's Today's pairs:

Round 318/10/2021
@masoom@ptaku
@browery@venan
@practicaleric@manuvert
@flaxz@ilodz24hd
@pagane@grecki-bazar-ewy
@bucipuci@merthin
@sk1920@homesteadlt
@davidesimoncini@mariya36
@cezary-io@pjansen

Full schedule of games here.

LEAGUE TWO:

Round 116/10/2021Results
@stefannikolov@hivebg10912 - 26055
@romualdd@kiel9112058 - 9018
@racibo@dirkzett14812 - 13613
@notak@giulius10689 - 0
@asia-pl@matthew17008 - 10021
@ykretz.sports@davidthompson576434 - 9656
@krakonos@zimnaherbata9006 - 15248
@ervin-lemark@cryptospa16560 - 12593
@sandraa1@soluce0716048 - 0

Z trójki debiutantów: @romualdd, @stefannikolov i @zimnaherbata, bułgar miał najtrudniejsze zadanie, bo w pierwszej rundzie zmierzył się z rodaczką @hivebg, a jak pamiętamy zajęła ona czwarte miejsce w poprzedniej edycji. I tym razem wydaje się być poważną kandydatką do czołowych pozycji, bez problemu pokonała @stefannikolov. Pozostali debiutanci mieli dużo więcej szczęścia, mieli mniej wymagających rywali, których pokonali. Nagrody 100 AFIT za aktywność otrzymują: @hivebg (najlepszy wynik) i @dirkzett (najlepszy wynik przegranego).

[ENG] Of the three debutants: @romualdd, @stefannikolov and @zimnaherbata, the Bulgarian had the toughest task as he faced compatriot @hivebg in the first round, and as we remember she finished fourth in the previous edition. And this time she seems to be a serious candidate for the top positions, she easily defeated @stefannikolov. The other debutants were much luckier, they had less demanding rivals, whom they defeated. The 100 AFIT awards for activity go to: @hivebg (best score) and @dirkzett (best loser score).

#PlayerPointsForAgainst
1@hivebg32605510912
2@ervin-lemark31656012593
3@sandraa13160480
4@zimnaherbata3152489006
5@racibo31481213613
6@romualdd3120589018
7@notak3106890
8@matthew13100217008
9@davidthompson57396566434
10@dirkzett01361314812
11@cryptospa01259316560
12@stefannikolov01091226055
13@kiel910901812058
14@krakonos0900615248
15@asia-pl0700810021
16@ykretz.sports064349656
17@giulius0010689
18@soluce070016048

Tomorrow's Today's pairs:

Round 318/10/2021
@stefannikolov@dirkzett
@kiel91@giulius
@hivebg@matthew1
@romualdd@davidthompson57
@racibo@zimnaherbata
@notak@cryptospa
@asia-pl@soluce07
@ykretz.sports@sandraa1
@krakonos@ervin-lemark

Full schedule of games here.


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


17/10/2021
30598
Daily Activity, Photowalking, Walking0
0
0.000
6 comments
avatar

It's nice that they open up private forest areas. A chance to access beautiful new scenery otherwise inaccessible.

0
0
0.000
avatar

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 560.5912 AFIT tokens for your effort in reaching 30598 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 27.24% upvote via @actifit account. 25.00% of this upvote value is a result of an exchange transaction you performed for 200 AFIT tokens !

The following boosts were applied to your post:
Rank Bag - L3
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L4
+ 11 % User Rank
Rank Bag - L5
+ 13 % User Rank
Rank Bag - L1
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L2
+ 10 % User Rank
Protein Shake - L3
+ 15 % AFIT
Protein Shake - L5
+ 18 % AFIT
Sports Hat - L5
+ 18 % AFIT
Protein Shake - L1
+ 15 % AFIT
Protein Shake - L4
+ 16 % AFIT
Sports Hat - L1
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L2
+ 15 % AFIT
Friend Boost - L2
+ 12 % AFIT
+ 5 % AFIT
Sunglasses - L1
+ 15 % AFIT
+ 1 % SPORTS
Sports Hat - L3
+ 15 % AFIT
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
Sunglasses - L3
+ 15 % AFIT
+ 2 % SPORTS
Sports Hat - L4
+ 16 % AFIT
Friend Boost - L4
+ 16 % AFIT
+ 12 % AFIT
Sunglasses - L4
+ 15 % AFIT
+ 2.5 % SPORTS
... and 25 other gadgets.
Boosts increased your AFIT earnings by 471.4312 AFIT
Actifit rewards and upvotes are based on your: - User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX. - Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

0
0
0.000
avatar

@browery, I just transferred 10 HBD for the Poliac tournament that started at the beginning of September. Is this tournament over?

0
0
0.000
avatar

that is over :)
but don't worry we are running a new edition, and this money will be used for #POLAIC 5th edition
Thank you

0
0
0.000