Fatass Journal... 2021#305 - November 1

avatar

2021#305.jpg

Wczoraj czułem się już lepiej. Słońce zdradziecko zachęcało do spacerów. Mimo tego, że jestem daleko od Polski to w dzień Wszystkich Świętych wspominam bliskich, którzy odeszli. W miejsce bezpośrednich odwiedzin na grobach bliskich zwykle odwiedzam w ten dzień cmentarze w okolicy. Z racji tego, że wciąż zwalczam choróbsko to wczoraj po raz kolejny wybrałem się na cmentarz komunalny w Mons, który znajduje się niespełna kilometr od mojego mieszkania.

[ENG] I felt better yesterday. The sun was treacherously encouraging for walks. Even though I am far away from Poland, on All Saints' Day I remember my loved ones who have passed away. Instead of visiting the graves of my loved ones directly, I usually visit local cemeteries on this day. Because I'm still fighting off an illness, yesterday I went once again to the municipal cemetery in Mons, which is less than a kilometre from my flat.

Ponieważ ten cmentarz jest blisko, to często tam zaglądam i za każdym razem coś ciekawego odkrywam, podobnie było tym razem. Na początku jednak warto wspomnieć, że mimo tego, że 1-szy listopada jest również w Belgii dniem wolnym z racji Wszystkich Świętych, to nie ma tu zakorzenionej tak jak w Polsce tradycji odwiedzania grobów bliskich. Z przysłowiową świeczką trzeba też szukać zniczy (w sklepach i na pomnikach), najczęstszą formą pamięci są chryzantemy, jak widać na poniższym zdjęciu stawiane są bez ładu i składu.

[ENG] Since this cemetery is so close, I often visit it and every time I discover something interesting, and the same happened this time. In the beginning, however, it is worth mentioning that despite the fact that the 1st of November is also a holiday in Belgium due to All Saints Day, the tradition of visiting the graves of loved ones is not as deeply rooted here as it is in Poland. With the proverbial candle, you also have to look for candles (in shops and on monuments), the most common form of remembrance are chrysanthemums, as you can see in the picture below, placed without any order or composition.

20211101_143850.JPG

Zdecydowana większość nagrobków w starszej części cmentarza jest opuszczona, te które są pod opieką związku weteranów są zadbane, ale takich pomników jest niewiele. Większość jest zaniedbana, na tym obrośniętym mchem nagrobku trudno odczytać kto został tam pochowany, ale takie podobają mi się najbardziej. Jak magnes przyciągają mnie też nagrobki ze starymi fotografiami, to jest piękne.

[ENG] The vast majority of gravestones in the older part of the cemetery are derelict, those in the care of the veterans association are well cared for, but there are few such monuments. Most are neglected, it is difficult to read who is buried there on this moss-covered gravestone, but I like them best. I am also drawn like a magnet to gravestones with old photographs, it is beautiful.

20211101_144051.JPG

20211101_144159.JPG

20211101_144339.JPG20211101_144803.JPG

Poniżej nagrobek Jean-Baptiste Thorn, jednego z budowniczych państwa belgijskiego. "Popierając rewolucję belgijską, został wybrany do Kongresu Narodowego (1830) i został pierwszym gubernatorem prowincji Luksemburg w niepodległej Belgii (1830-1834), a następnie drugim gubernatorem prowincji Hainaut w niepodległej Belgii (1834-1841). Jako gubernator Hainaut uczestniczył w tworzeniu Szkoły Górniczej w Mons." Zwróciłem uwagę na to, że popiersie na cokole zwrócone jest tyłem do alejki przy której stoi nagrobek, twarz skierowana jest w stronę miasta Mons.

[ENG] Below is the tombstone of Jean-Baptiste Thorn, one of the builders of the Belgian state. "Supporting the Belgian Revolution, he was elected to the National Congress (1830) and became the first governor of the province of Luxembourg in independent Belgium (1830-1834) and then the second governor of the province of Hainaut in independent Belgium (1834-1841). As governor of Hainaut, he participated in the establishment of the School of Mines in Mons." I noted that the bust on the pedestal faces the back of the alley where the tombstone stands, the face facing the city of Mons.

20211101_145007.JPG

Wielokrotnie widziałem kondukty żałobne jadące w stronę cmentarza, albo do krematorium, które znajduje się obok. Myślałem, że większość zmarłych jest spopielana, ale dziś trafiłem na miejsce ze świeżymi grobami, wszystkie z tego roku. Niczym szczególnym się nie wyróżniają, niewielki kopczyk i krzyż ze sklejki na którym jest tabliczka z nazwiskiem i datą śmierci, tylko przy jednym z tych grobów były kwiaty. Smutne to. Poniżej jeszcze więcej starych fotografii, często pojawiają się fotografie zmarłych w mundurach, nie oznacza to, że dana osoba zginęła na wojnie.

[ENG] Many times I have seen funeral processions going towards the cemetery, or to the crematorium next door. I thought that most of the dead were incinerated, but today I came across a place with fresh graves, all from this year. They don't stand out in any particular way, a small mound and a plywood cross on which is a plaque with the name and date of death, only at one of the graves were flowers. It is sad. Here are some more old photographs, there are often photographs of the dead in uniform, this does not mean that the person died in the war.

20211101_145726.JPG20211101_145954.JPG

20211101_150159.JPG

20211101_150233.JPG

20211101_150719.JPG20211101_150725.JPG

20211101_150837.JPG

Drugą stronę wzniesienia na którym znajduje się cmentarza zajmuje cmentarz weteranów wojskowych. Mimo tego, że w trakcie pierwszej i drugiej wojny światowej w okolicach Mons miały miejsce starcia wojsk aliantów z armią Niemiecką, to nie są to groby poległych żołnierzy. Zaledwie na kilka nagrobkach jest data śmierci 1914, zdecydowana większość pochowanych tam weteranów zmarła długo po wojnie, zauważyłem dwa nagrobki z 2020.

[ENG] The other side of the hill on which the cemetery is located is occupied by a cemetery of military veterans. Despite the fact that clashes between the Allied and German armies took place near Mons during the First and Second World Wars, these are not the graves of fallen soldiers. Only a few of the headstones have the date of death in 1914, the vast majority of the veterans buried there died long after the war, I noticed two headstones from 2020.

20211101_150937.JPG

20211101_151537.JPG

20211101_151721.JPG

Na koniec dwa nowsze nagrobki, ale jakże różne od innych, dowodzą, że nie jest to cmentarz zastrzeżony dla jednej religii.

[ENG] Finally, two more recent gravestones, but how different from the others, prove that this is not a cemetery reserved for one religion.

20211101_145359.JPG

20211101_152020.JPG


Piotr A. Marszalek.png


Dystans pokonany w 2021 roku: 3995,38 km - z podziałem na dyscypliny:

DyscyplinaDystans
Spacer / Marsz / Nordic Walking2863,39 km (9,80 km)
Kolarstwo / Rower MTB912,27 km
Jogging / Bieganie219,72 km

POLIAC.png

LEAGUE ONE:

Round 1631/10/2021Results
@masoom@homesteadlt18860 - 10846
@merthin@mariya3637388 - 32196
@grecki-bazar-ewy@pjansen20070 - 11234
@ilodz24hd@cezary-io6873 - 17639
@manuvert@davidesimoncini27107 - 24427
@venan@sk192021372 - 13508
@ptaku@bucipuci17042 - 15448
@browery@pagane10919 - 17674
@practicaleric@flaxz17525 - 24581

Nagrody 100 AFIT za aktywność otrzymują: @merthin (najlepszy wynik) i @mariya36 (najlepszy wynik przegranego).

[ENG] The 100 AFIT activity awards go to: @merthin (best score) and @mariya36 (best loser score).

#PlayerPointsForAgainst
1@venan45474042328502
2@browery42482094328187
3@pagane39559301357180
4@manuvert39466209338643
5@mariya3630518991380060
6@cezary-io30344631351460
7@bucipuci27587055405088
8@flaxz27348624358070
9@masoom24388930419206
10@grecki-bazar-ewy24274348289536
11@practicaleric18395405452780
12@merthin18343640350348
13@sk192018339686386263
14@davidesimoncini15205305305606
15@ptaku12233767360536
16@pjansen12222512343196
17@ilodz24hd6238182395858
18@homesteadlt3159809432012

Tomorrow's Today's pairs:

Round 182/11/2021
@homesteadlt@masoom
@mariya36@merthin
@pjansen@grecki-bazar-ewy
@cezary-io@ilodz24hd
@davidesimoncini@manuvert
@sk1920@venan
@bucipuci@ptaku
@pagane@browery
@flaxz@practicaleric

Full schedule of games here.

LEAGUE TWO:

Round 1631/10/2021Results
@stefannikolov@cryptospa14819 - 13738
@zimnaherbata@soluce0711122 - 10318
@davidthompson57@sandraa121643 - 31036
@matthew1@ervin-lemark10216 - 15067
@giulius@krakonos0 - 7298
@dirkzett@ykretz.sports14341 - 5410
@kiel91@asia-pl10111 - 10330
@wallee@notak10497 - 9542
@romualdd@racibo3569 - 13568

Nagrody 100 AFIT za aktywność otrzymują: @sandraa1 (najlepszy wynik) i @davidthompson57 (najlepszy wynik przegranego).

[ENG] The 100 AFIT awards for activity go to: @sandraa1 (best score) and @davidthompson57 (best loser score).

#PlayerPointsForAgainst
1@sandraa142363818180101
2@zimnaherbata42260258177402
3@dirkzett36237061147107
4@ervin-lemark33324147180628
5@racibo33285321220304
6@stefannikolov33200466190430
7@asia-pl30180239185931
8@davidthompson5727230959217318
9@wallee24206118195528
10@romualdd24131379191861
11@cryptospa21236304194488
12@kiel9121192785209157
13@giulius21129470182676
14@krakonos15147504211216
15@matthew112162223209245
16@notak9136814251835
17@soluce076124519241138
18@ykretz.sports360320223340

Tomorrow's Today's pairs:

Round 182/11/2021
@soluce07@stefannikolov
@sandraa1@cryptospa
@ervin-lemark@zimnaherbata
@krakonos@davidthompson57
@ykretz.sports@matthew1
@asia-pl@giulius
@notak@dirkzett
@racibo@kiel91
@romualdd@wallee

Full schedule of games here.


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


01/11/2021
20902
Daily Activity, Walking0
0
0.000
8 comments
avatar

Good you're feeling better. Very nice photography. Cemeteries are obviously very sad, but at the same time some of them are so beautiful, with a mysterious vibe.

It seems we reached the mid-point in this POLIAC season, it looks as though we are playing the duels in reverse order. Good luck everyone!

0
0
0.000
avatar

Hello. I have no Actifit score for today. Didn't use the app. Thank you!

0
0
0.000
avatar

Bad for you, but your opponent is happy :)

0
0
0.000
avatar

No problem, I am not taking this too seriously.

I will stop using the app at the end of this season anyway.

0
0
0.000
avatar

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 488.4936 AFIT tokens for your effort in reaching 20902 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 26.95% upvote via @actifit account. 25.00% of this upvote value is a result of an exchange transaction you performed for 200 AFIT tokens !

The following boosts were applied to your post:
Rank Bag - L4
+ 11 % User Rank
Rank Bag - L5
+ 13 % User Rank
Rank Bag - L2
+ 10 % User Rank
Protein Shake - L4
+ 16 % AFIT
Protein Shake - L2
+ 15 % AFIT
Protein Shake - L1
+ 15 % AFIT
Protein Shake - L3
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L2
+ 15 % AFIT
Sunglasses - L1
+ 15 % AFIT
+ 1 % SPORTS
Sunglasses - L3
+ 15 % AFIT
+ 2 % SPORTS
Sports Hat - L4
+ 16 % AFIT
Sunglasses - L4
+ 15 % AFIT
+ 2.5 % SPORTS
Sunglasses - L5
+ 17 % AFIT
+ 3 % SPORTS
Friend Boost - L5
+ 18 % AFIT
+ 14 % AFIT
Sports Hat - L1
+ 15 % AFIT
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
Friend Boost - L3
+ 15 % AFIT
+ 10 % AFIT
Friend Boost - L4
+ 16 % AFIT
+ 12 % AFIT
Friend Boost - L4
+ 16 % AFIT
Thanks to your friend @davidesimoncini
+ 12 % AFIT
Thanks to your friend @davidesimoncini
Friend Boost - L1
+ 10 % AFIT
Thanks to your friend @krakonos
... and 16 other gadgets.
Boosts increased your AFIT earnings by 399.3336 AFIT
Actifit rewards and upvotes are based on your: - User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX. - Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

0
0
0.000