Fatass Journal... 2021#257 - September 14

in Actifit4 days ago

Wielokrotnie jadąc w stronę Belgii lub wracając do domu w Polsce przejeżdżaliśmy obok Poznania. Za każdym razem żona mówiła, że chciałaby zobaczyć te miasto bliżej. W związku z tym, że jestem 100% mężczyzną to nie musi już mi tego powtarzać co kilka miesięcy. Dziś po kilku latach spełniłem jej marzenia. Dotarliśmy do Poznania i nawet mieliśmy już okazję skosztować rogale świętomarcińskie. Reszta jutro.

[ENG] On many occasions, driving towards Belgium or returning home to Poland, we passed by Poznań. Each time, my wife said that she would like to see the city more closely. As I am 100% male, she no longer has to tell me this every few months. Today, after a few years, I made her dream come true. We got to Poznań and even had a chance to taste the Świętomarciński croissants. The rest tomorrow.


Piotr A. Marszalek.png


Dystans pokonany w 2021 roku: 3243,83 km - z podziałem na dyscypliny:

DyscyplinaDystans
Spacer / Marsz / Nordic Walking2387,83 km (11,60 km)
Kolarstwo / Rower MTB676,99 km
Jogging / Bieganie179,01 km

POLIAC.png

Dziś i jutro nie będzie statystyk z Waszych raportów Actifit, turniej #POLIAC trwa w najlepsze, ale ja nie mam czasu na publikację pełnych raportów. Ograniczę się wyłącznie do swojego zwykłego raportu, zapewne w bardzo okrojonej wersji, bo pisanie na smartfonie nie jest moim ulubionym zajęciem. Tabele i wyniki pojedynków wracają w czwartek.

[ENG] There will be no stats from your Actifit reports today and tomorrow, the #POLIAC tournament is in full swing, but I don't have time to publish full reports. I will limit myself to my usual report, probably in a very truncated version, because writing on a smartphone is not my favourite activity. The tables and results of the duels come back on Thursday.

LEAGUE ONE:

Tomorrow's pairs plus next day:
Round 1015th September 2021
@bucipuci@grecki-bazar-ewy
@sk1920@davidesimoncini
@venan@flaxz
@masoom@ilodz24hd
@practicaleric@cezary-io
@manuvert@browery
@homesteadlt@pjansen
@merthin@ptaku
Round 1116th September 2021
@bucipuci@manuvert
@homesteadlt@practicaleric
@merthin@masoom
@ptaku@venan
@pjansen@sk1920
@browery@grecki-bazar-ewy
@cezary-io@davidesimoncini
@ilodz24hd@flaxz

The full tournament schedule for #POLIAC League One has been generated:
https://tournamentscheduler.net/schedule/MTE3ODUwODAxODY

LEAGUE TWO:

Tomorrow's pairs plus next day:
Round 1015th September 2021
@hivebg@sandraa1
@matthew1@racibo
@mariya36@asia-pl
@milabogomila@ervin-lemark
@guurry123@pagane
@dirkzett@fredkese
@soluce07@notak
@cryptospa@krakonos
@ykretz.sports@giulius
@davidthompson57@kiel91
Round 1116th September 2021
@hivebg@dirkzett
@soluce07@guurry123
@cryptospa@milabogomila
@ykretz.sports@mariya36
@davidthompson57@matthew1
@kiel91@sandraa1
@giulius@racibo
@krakonos@asia-pl
@notak@ervin-lemark
@fredkese@pagane

The full tournament schedule for #POLIAC League Two has been generated:
https://tournamentscheduler.net/schedule/MTE3ODU1MzY5NTE

Thank you all


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


19982
Daily Activity, Photowalking, Walking

Sort:  

Poznań jest niczego sobie, a i rogale od biedy mogą być 😁

Poznań, miasto doznań 😁

Lovely. The croissant looks more like cake :)

!invest_vote

@ervin-lemark denkt du hast ein Vote durch @investinthefutur verdient!
@ervin-lemark thinks you have earned a vote of @investinthefutur !

!LUV

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 570.8816 AFIT tokens for your effort in reaching 19982 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 27.11% upvote via @actifit account. 25.00% of this upvote value is a result of an exchange transaction you performed for 200 AFIT tokens !

The following boosts were applied to your post:
Rank Bag - L3
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L4
+ 11 % User Rank
Rank Bag - L5
+ 13 % User Rank
Rank Bag - L1
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L2
+ 10 % User Rank
Protein Shake - L3
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L5
+ 18 % AFIT
Protein Shake - L1
+ 15 % AFIT
Protein Shake - L4
+ 16 % AFIT
Sports Hat - L2
+ 15 % AFIT
Sunglasses - L1
+ 15 % AFIT
+ 1 % SPORTS
Sports Hat - L3
+ 15 % AFIT
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
Sunglasses - L3
+ 15 % AFIT
+ 2 % SPORTS
Friend Boost - L4
+ 16 % AFIT
+ 12 % AFIT
Sunglasses - L4
+ 15 % AFIT
+ 2.5 % SPORTS
Sunglasses - L5
+ 17 % AFIT
+ 3 % SPORTS
Protein Shake - L5
+ 18 % AFIT
Sports Hat - L4
+ 16 % AFIT
Friend Boost - L5
+ 18 % AFIT
+ 14 % AFIT
... and 26 other gadgets.
Boosts increased your AFIT earnings by 480.2216 AFIT
Actifit rewards and upvotes are based on your: - User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX. - Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.