Return of Polish League Actifit (#POLIAC) - 13th season

avatar
Authored by @@browery

It's high time for another season of #POLIAC. The previous season's experience proves that a shorter season is more surprising and unpredictable. Everyone could use more activity before the holidays. Will such sensations await us in the new POLIAC season? We will soon find out, as the new season starts on 1 June 2023. As in the last season, I have predicted only one round, meaning everyone will have one chance to beat their rival; the twelfth season ended with the unexpected relegation of the previous season's champion to the SILVER LEAGUE.

[POL] Najwyższa pora na kolejny sezon #POLIAC. Każdemu przyda się trochę więcej aktywności przez wakacjami. Podobnie jak w poprzednim sezonie przewidziałem tylko jedną rundę, czyli każdy będzie miał tylko jedną szansę pokonać rywala. Doświadczenie poprzedniego sezonu dowodzi, że krótszy sezon jest bardziej zaskakujący i nieprzewidywalny. Dwunasty sezon zakończył się niespodziewanym spadkiem mistrza poprzedniego sezonu do SILVER LEAGUE, czy takie sensacje czekają nas w nowym sezonie POLIAC? Szybko się przekonamy, bo nowy sezon startuje 1 czerwca 2023.

POLIAC13.png

The division is as follows:

Podział wygląda następująco:

GOLDEN LEAGUE: @benbow2017; @browery; @bucipuci; @cezary-io; @cindee08; @danmaruschak; @flaxz; @fredkese; @homesteadlt; @manuvert; @masoom; @merthin; @mervinthepogi; @mushanov; @new.things; @notak; @pinkhub; @racibo; @sk1920 & @trezzahn.

SILVER LEAGUE: @alex2alex; @anna-newkey; @asia-pl; @atongis; @awah; @axel-mccornstack; @chichi18; @cryptospa; @davidthompson57; @elizabethbit; @krakonos; @martusamak; @pjansen; @practicaleric; @ptaku; @silvertop; @stefannikolov; @stewie.wieno; @svanbo & @ykretz.sports.

Rules.png

The tournament rules remain unchanged. The Golden League and Silver League will each have 20 participants, who will compete in one-on-one duels every day for 19 days. The winner of a duel receives 3 points and the loser receives zero points. In the event of a tie, each receives one point.

Zasady turnieju pozostają bez zmian. W Golden League i Silver League rywalizuje po 20 uczestników, którzy codziennie przez 19 dni będą rywalizować w pojedynkach każdy z każdym. Zwycięzca pojedynku otrzymuje 3 pkt, a przegrany zero. W przypadku remisu każdy otrzymuje po 1 pkt.

As in previous seasons participation is without any entry fee, the prize pool for the next season is being collected during this season, however if anyone would like to contribute to the prize pool it is as always welcome. For my part, I will be donating 55 HBD and 18000 AFIT to the prize pool. In each round, the users with the best score from each of the two leagues and the losers with the best score will each receive 100 AFIT. The HBD prize pool will be distributed to the top 10 in each league as follows:

Podobnie jak w poprzednich sezonach udział w rozgrywkach jest bez żadnych opłat wpisowych, pula nagród do kolejnego sezonu zbierana jest w trakcie trwania tego sezonu, jednakże gdyby ktoś chciał dorzucić się do puli nagród to jest to jak zawsze mile widziane. Ze swojej strony przekaże do puli nagród 55 HBD i 18000 AFIT. W każdej kolejce użytkownicy, z każdej z dwóch lig, którzy uzyskają najlepszy wynik oraz przegrani z najlepszym wynikiem otrzymają każdorazowo 100 AFIT. Pula nagród HBD zostanie rozdzielona między 10 najlepszych w każdej lidze w następujący sposób:

GOLDEN LEAGUE - 50 HBD
(I place - 5 HBD; II place - 4,5 HBD; III place - 4 HBD; IV place - 3,5 HBD; ...; X place 0,5 HBD)

SILVER LEAGUE - 50 HBD
(I place - 5 HBD; II place - 4,5 HBD; III place - 4 HBD; IV place - 3,5 HBD; ...; X place 0,5 HBD)


The four worst participants in the Golden League drop down to the Silver League. In their place, the four best participants from the Silver League are promoted.

Czterech najgorszych uczestników w Golden League spada do Silver League. Na ich miejsce awansuje czterech najlepszych uczestników z Silver League.


If you don't wish to compete in the next season of #POLIAC this is the best time to opt out, just write in the comments that you are opting out of the fun. Once the competition has started this will complicate matters.

[POL] Jeżeli nie macie ochoty rywalizacji w kolejnym sezonie #POLIAC to jest najlepszy moment na rezygnację, wystarczy napisać w komentarzu, że rezygnujecie z zabawy. Po rozpoczęciu rywalizacji będzie to komplikowało sprawy organizacyjne.

Piotr A. Marszalek.png0
0
0.000
18 comments
avatar

Looking forward to a new season
!LUV
!LOL
!ALIVE

0
0
0.000
avatar

Very happy to be part of this round! Thanks for counting me!

!LOL
!PGM
!LUV

0
0
0.000
avatar

Sent 0.1 PGM - 0.1 LVL- 1 STARBITS - 0.05 DEC - 1 SBT - 0.1 THG - 0.000001 SQM - 0.1 BUDS - 0.01 WOO tokens

remaining commands 11

BUY AND STAKE THE PGM TO SEND A LOT OF TOKENS!

The tokens that the command sends are: 0.1 PGM-0.1 LVL-0.1 THGAMING-0.05 DEC-15 SBT-1 STARBITS-[0.00000001 BTC (SWAP.BTC) only if you have 2500 PGM in stake or more ]

5000 PGM IN STAKE = 2x rewards!

image.png
Discord image.png

Support the curation account @ pgm-curator with a delegation 10 HP - 50 HP - 100 HP - 500 HP - 1000 HP

Get potential votes from @ pgm-curator by paying in PGM, here is a guide

I'm a bot, if you want a hand ask @ zottone444


0
0
0.000
avatar

Consider me in

0
0
0.000
avatar

I will put you on the waiting list, cause the number of participants is limited. If someone resigns from the league, you will take his/her spot.

0
0
0.000