Return of Polish League Actifit (#POLIAC)

avatar
(Edited)
Authored by @@browery

09-30.gif

After a very long break it's time to return to competition in the Polish League Actifit (#POLIAC), this will be the 11th season of the competition. Are you ready? The 11th season of #POLIAC starts on 1 February 2023. The rules are the same, better wins. For over a month each day, everyone competes against a different contestant. There are changes waiting for the players in the new season, the most important one is that the BRONZE LEAGUE is disappearing, we will compete in two groups: GOLD and SILVER. As both groups have grown to 20 participants, every participant active last season in January has found a place in the new season.

[POL] Po bardzo długiej przerwie nadszedł czas na powrót do rywalizacji w Polish League Actifit (#POLIAC), to będzie 11 sezon rywalizacji. Gotowi? 11-ty sezon #POLIAC startuje 1 lutego 2023 roku. Zasady są niezmienne, wygrywa lepszy. Przez ponad miesiąc każdego dnia każdy rywalizuje z innym uczestnikiem. W nowym sezonie czekają na zawodników zmiany, najważniejsza z nich to taka, że znika BRONZE LEAGUE, będziemy rywalizować w dwóch grupach: GOLD i SILVER. W związku z tym, że obie grupy rozrosły się do 20 uczesników, każdy z aktywnych w styczniu uczestników ostatniego sezonu znalazł miejsce w nowym sezonie.

The division is as follows:

Podział wygląda następująco:

GOLDEN LEAGUE: @browery; @bucipuci; @cezary-io; @cryptospa; @danmaruschak; @davidesimoncini; @flaxz; @fredkese; @homesteadlt; @krakonos; @manuvert; @mariya36; @merthin; @mushanov; @new.things; @practicaleric; @ptaku; @racibo; @sk1920; @stefannikolov.

SILVER LEAGUE: @asia-pl; @axel-mccornstack; @davidthompson57; @pinkhub; @atongis; @awah; @benbow2017; @chichi18; @cindee08; @dontcare89; @elizabethbit; @pjansen; @trezzahn; @masoom; @mervinthepogi; @notak; @silvertop; @svanbo; @dirkzett; @martusamak

Rules.png

The tournament rules remain unchanged. The Golden League and Silver League will each have 20 participants, who will compete in one-on-one duels every day for 38 days. The winner of a duel receives 3 points and the loser receives zero points. In the event of a tie, each receives one point.

Zasady turnieju pozostają bez zmian. W Golden League i Silver League rywalizuje po 20 uczestników, którzy codziennie przez 38 dni będą rywalizować w pojedynkach każdy z każdym. Zwycięzca pojedynku otrzymuje 3 pkt, a przegrany zero. W przypadku remisu każdy otrzymuje po 1 pkt.

As in previous seasons participation is without any entry fee, the prize pool for the next season is being collected during this season, however if anyone would like to contribute to the prize pool it is as always welcome. For my part, I will be donating 100 HBD and 18000 AFIT to the prize pool. In each round, the users with the best score from each of the two leagues and the losers with the best score will each receive 100 AFIT. The HBD prize pool will be distributed to the top 10 in each league as follows:

Podobnie jak w poprzednich sezonach udział w rozgrywkach jest bez żadnych opłat wpisowych, pula nagród do kolejnego sezonu zbierana jest w trakcie trwania tego sezonu, jednakże gdyby ktoś chciał dorzucić się do puli nagród to jest to jak zawsze mile widziane. Ze swojej strony przekaże do puli nagród 100 HBD i 18000 AFIT. W każdej kolejce użytkownicy, z każdej z dwóch lig, którzy uzyskają najlepszy wynik oraz przegrani z najlepszym wynikiem otrzymają każdorazowo 100 AFIT. Pula nagród HBD zostanie rozdzielona między 10 najlepszych w każdej lidze w następujący sposób:

GOLDEN LEAGUE - 50 HBD
(I place - 10 HBD; II place - 9 HBD; III place - 8 HBD; IV place - 7 HBD; ...; X place 1 HBD)

SILVER LEAGUE - 50 HBD
(I place - 10 HBD; II place - 9 HBD; III place - 8 HBD; IV place - 7 HBD; ...; X place 1 HBD)


The four worst participants in the Golden League drop down to the Silver League. In their place, the four best participants from the Silver League are promoted.

Czterech najgorszych uczestników w Golden League spada do Silver League. Na ich miejsce awansuje czterech najlepszych uczestników z Silver League.


P.gif

If you don't wish to compete in the next season of #POLIAC this is the best time to opt out, just write in the comments that you are opting out of the fun. Once the competition has started this will complicate matters.

[POL] Jeżeli nie macie ochoty rywalizacji w kolejnym sezonie #POLIAC to jest najlepszy moment na rezygnację, wystarczy napisać w komentarzu, że rezygnujecie z zabawy. Po rozpoczęciu rywalizacji będzie to komplikowało sprawy organizacyjne.

Piotr A. Marszalek.png0
0
0.000
29 comments
avatar

Great news! I have been training hard and am ready to go.
!ALIVE
!LUV

0
0
0.000
avatar

Excited that this is coming back!

0
0
0.000
avatar

Glad to see about the Tournament starts in January.
Waiting.....
!ALIVE

0
0
0.000
avatar

Hey, that is really cool news, POLIAC is back! Thanks for setting it up as always!
Performance-wise, I am not sure I am ready right now, but it's always fun anyways!
Happy stepping y'all!
!ALIVE

0
0
0.000
avatar

Właśnie kończę rywalizację o tytuł Króla Klimczoka, więc trafiłeś idealnie z #POLIAC (choć nie ukrywam, że liczyłem na kilka dni odpoczynku, a tu od 1go lutego nowe wyzwanie... :) No nic... jak to mawiają "odpoczne se w grobie, teraz trzeba zapier..ać" :)

0
0
0.000
avatar

Count me in again bro. I've been training and I'm raring to go again 😁 this time I can go way beyond thanks to my new partner my lovely mountain bike 🥰

0
0
0.000
avatar

I put you on waiting list, if anybody opt out, you are in.

0
0
0.000
avatar

Happy to see you again! And apparentely I'm not the only one :-)
It's just not going to be a great month for me. In winter I don't ride bike, so that has got a big influence on my "steps" since neither I run, nor I swim with my mobile on me !LOL

0
0
0.000
avatar

Kto wie może bez środkowej bezpiecznej ligi będzie jeszcze ciekawiej?

0
0
0.000
avatar

W Golden będziesz walczył o życie :D

0
0
0.000